Gå til hovedindhold

Afgørelse om nyt kontrolprogram for Ejstrupholm Vandværk

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om nyt kontrolprogram 2023-2027 for Ejstrupholm Vandværk.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning

Indhold

  Kontrolprogrammet er fastlagt ud fra Drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1383 af 03-10-2022) og den tilhørende vejledning.
  Afgørelsen er offentliggjort den 19. januar 2023.
  Link til afgørelsen og kontrolprogrammet

  Klagevejledning
  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse og udløber derfor den 16. februar 2023.
  Klagevejledning fremgår af afgørelsen