Gå til hovedindhold

Afgørelse om nyt kontrolprogram for vandforsyningsanlæg ved Restaurant Rørbæk Sø

Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om nyt kontrolprogram 2023-2027 for vandforsyningsanlæg ved Restaurant Rørbæk Sø.

Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning

Indhold

  Kontrolprogrammet er fastlagt ud fra Drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 504 af 14-05-2023) og den tilhørende vejledning.

  Afgørelsen er offentliggjort den 25. maj 2023

  Link til afgørelsen og kontrolprogrammet
   
  Klagevejledning
  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.