Gå til hovedindhold

Bordingvej 40, 7441 Bording - Landzonetilladelse til etablering af sø

Projektet omfatter etableringen af en sø.

Ikon for vandløb og søer - ikoner viser en sø og et vandløb med et træ på siden  - rød stregtegning

Indhold

    Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etableringen af en sø.

    Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
    senest onsdag den 21. juni 2023.

    Link til afgørelsen med klagevejledning.