Gå til hovedindhold

Nørregårdsvej 24, 7330 Brande - Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig med integreret garage samt et skur/overdækning

Projektet omfatter nedrivning af et eksisterende hus, og opførelse af et nyt hus med integreret garage.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit  - rød stregtegning

Indhold

    Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter  nedrivning af et eksisterende hus, og opførelse af et nyt hus med integreret garage. Det nye hus bliver inkl. garage og delvis overdækket tagterrasse på i alt 499 m2. Huset opføres i to plan, og bliver ca. 8 meter højt. Huset placeres 30 meter syd for eksisterende maskinhus. Mod vest, mellem maskinhuset og det nye hus opføres der et skur/overdækning på ca. 7,5 meter X ca. 5 meter, i alt ca. 38 m2. Skuret er åbent på tre sider, og bliver maksimalt 3 meter højt. Skuret placeres ca. 11,2 meter fra såvel maskinhuset som fra stuehuset. Mellem bygningerne etableres der en gårdsplads med beplantning i midten.

    Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
    senest mandag den 19. juni 2023.

    Link til afgørelsen med klagevejledning.