Gå til hovedindhold

Thomas Poulsens Allé, Ikast - Nedlæggelse af offentligt vejareal – rasteplads

Et eksisterende offentligt vejareal, som i dag benyttes til raste- og oplagsplads.

Billedet viser en skitse over vej og stier - illustration

Indhold

  Ikast-Brande Kommune ønsker, i forbindelse planlægning af et kommende industriområde vest for Thomas Poulsens Allé, at nedlægge et eksisterende offentligt vejareal, som i dag benyttes til raste- og oplagsplads.
  Det areal, der foreslås nedlagt som offentlig vej, fremgår af kortbilaget nederst i dette brev.
  Indsat med blåt.

  Hvis der er bemærkninger eller indsigelser til den påtænkte nedlæggelse af den offentlige vej - Rasteplads på Thomas Poulsens Allé, Ikast, skal det sendes til
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dksenest den 18. juli 2023.

  Det videre forløb
  Når fristen på 8 uger er udløbet, træffer kommunen endelig afgørelse om gennemførelse af nedlæggelsen.

  Lovgrundlag
  Proceduren for nedlæggelse af offentlige veje er givet i lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27. december 2014. Heri fremgår det af § 15, at kommunalbestyrelsen bestemmer hvilke veje der flyttes, nedklassificeres eller nedlægges. Proceduren for nedlæggelse er nærmere beskrevet i lovens §§ 124-127.

  Vejen skal opretholdes som vej, hvis den er eneste adgangsvej for en ejendom, og der ikke samtidigt etableres en alternativ vejadgang.

  Derudover skal vejen opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom. Dette fremgår af § 124, stk. 2. 

  Thomas Poulsens Alle