Gå til hovedindhold

Tilladelse og dispensation til etablering af gydebanker i Goldbæk

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Goldbæk, hvilket vil medføre en forbedret tilstand for den tilknyttede vandløbsfauna.

Billeder vise en å med træer på bredsiden  - rød stregtegning

Indhold

    Ikast-Brande Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til gennemførsel af et vandløbsrestaureringsprojekt i Goldbæk i st. 4190-4240.

    Link til tilladelse

    Klagefristen udløber om fire uger, det vil sige den 11. april 2023.

    Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Martin Løntoft