Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af Regulativ for husholdningsaffald 2024

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Ikast-Brande Kommune

21. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Byrådet har den 20. november 2023 besluttet at sende Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring fra den 21. november 2023 til den 19. december 2023.
   
  Alle interesserede opfordres til at komme med bemærkninger til regulativet ved at indsende høringssvar inden fristen. Du kan sende dine bemærkninger på affald@ikast-brande.dk
   
  Affald og Genbrug vil gennemgå alle modtagne høringssvar til regulativet, hvorefter Byrådet skal tage stilling til eventuelle rettelser inden regulativet godkendes endeligt.
   
  Regulativet skal revideres, fordi det er besluttet i regeringens klimaplan, at alle husstande skal sortere affald i 10 affaldstyper. Det har medført, at Ikast-Brande Kommune har indført nye affaldsordninger og derfor skal regulativet ajourføres.

   
  De væsentligste ændringer i regulativet er:

  • Ny ordning for indsamling af pap og papir samt plast, metal og mad- og drikkekartoner ved husstanden.
  • Lovbestemt indsamling af madaffald ved husstanden.
  • Beskrivelse af ordning for indsamling af eternit, tagplader og asbestholdigt affald (big bag ordning) er indskrevet i regulativet.
  • Ny ordning for husstandsnær indsamling af tekstilaffald.

   

  Tryk på link, for at læse udkastet til det nye regulativ, i sin fulde længde.