Gå til hovedindhold

Arvad Møllevej 7, 7330 Brande - Lovliggørende landzonetilladelse til et opført læskur/udhus

Projektet omfatter et opført læskur til heste.

Ikon for landbrug - ikonet viser en traktor, en gris og en ko - rød stregtegning

Indhold

    Ikast-Brande Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven.  Projektet omfatter et opført læskur til heste. Der er ikke længere heste på ejendommen, så skuret anvendes nu som udhus til opbevaring af eksempelvis havemøbler og – redskaber og lignende. Bygningen måler 10 meter X 3,5 meter, i alt 30,5 m2, og er ca. 3,30 meter højt i kip. Bygningen er beklædt med grønne metalplader og taget er med fibercement.

    Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives
    senest mandag den 16. oktober 2023.

    Link til afgørelsen med klagevejledning.