Gå til hovedindhold

Debatoplæg, Kommuneplantillæg nr. 33, Teknisk anlæg, Solenergianlæg, Sønderkærvej, Uhre

Ikast-Brande Kommune indkalder ideer og forslag til planlægningen for et solenergianlæg ved Sønderkærvej, Uhre.

Planområde Sønderkærvej

Indhold

  Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen for solenergianlæg ved Sønderkærvej, Uhre

  Den 11. september 2023 besluttede Byrådet at indkalde ideer og forslag til planlægningen for et nyt Teknisk anlæg til solenergi ved Sønderkærvej sydvest for Uhre. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende et debatoplæg i offentlig høring i 4 uger.

  Ikast-Brande Kommunes byråd overvejer at lave ny kommune- og lokalplanlægning for området for at gøre det muligt at etablere et solenergianlæg. De ønskede ændringer i området forudsætter, at der skal laves et tillæg til den gældende Kommuneplan 2021-2033, som skal sætte de overordnede rammer for udarbejdelse af en byggeretsgivende lokalplan.

  Det er vurderet, at solcelleanlæggets samlede, forventede miljøpåvirkning har et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen, samt en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt, før der kan gives tilladelse til projektets realisering.

  Før Ikast-Brande Kommune går i gang med den videre planlægning af området, vil vi gerne høre dine ideer og forslag til, hvad vi skal have fokus på eller undersøge i planlægningen. Du kan læse mere om planområdet, projektet og planprocessen i debatoplægget, som du finder under "Dokumenter" nederst på siden.

  Du kan indsende ideer og forslag til planlægningen fra den 14. september til og med den 18. oktober 2023.

  Se herunder, hvordan du indsender høringssvar.

  Ikast-Brande Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Det kan f.eks. være ideer til, hvordan området kan udvikles på den bedste måde, eller om der er nogle særlige hensyn, der bør indgå i planlægningen for området? Eller måske har du ideer til, hvordan de naturmæssige kvaliteter og rekreative værdier i området kan styrkes og benyttes, eller forslag til øvrige emner, som bør blive belyst i miljøvurderingerne.

  Alle idéer og forslag i indsendte høringssvar bliver gennemgået og vil eventuelt indgå i det videre arbejde med at udarbejde plangrundlaget og miljøvurderinger af planerne og projektet. Høringssvarene bliver desuden forelagt byrådet sammen med forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurderingerne. 

  Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Hvis du ikke har mulighed for at sende på e-mail, kan du sende et brev til:

  Ikast-Brande Kommune
  Plan og Udvikling
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast

  Kommunen skal have modtaget dit høringssvar med bemærkninger m.m. senest den 12. oktober 2023.

  HUSK, at oplyse dit navn og adresse.

  Bemærk, at vi lige nu er et sted i planprocessen, hvor der er tale om en debatfase med det formål at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning. Det betyder, at du ikke på nuværende tidspunkt skal komme med indvendinger eller indsigelser mod projektet. Eventuelle indsigelser skal du først sende ind, når der senere bliver en offentlig høring af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan med ledsagende miljørapporter.