Gå til hovedindhold

Høring: Korrigerende handlinger med henblik på budgetoverholdelse på plejecentrene

Byrådet besluttede den 11. september 2023, at sende forslag om korrigerende handlinger kombineret med et reduceret fremmøde i høring.

Indhold

  Sundheds- og Ældreudvalget blev den 10. maj 2023 præsenteret for en række initiativer og korrigerende handlinger i forhold til budgetoverholdelse på ældreområdet i 2023, herunder korrigerende handlinger på plejecentrene. 
  Dette skete på baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023, hvor Sundheds- og Ældreudvalget, jf. Byrådets økonomiske politik, besluttede at følge op på de initiativer og korrigerende handlinger, som blev iværksat på ældreområdet med henblik på at overholde budgettet. Ved denne budgetopfølgning så det ud som om, at underskuddet for 2023 ville blive 3,5 mio. 

  Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viste et forventet merforbrug i forhold til budgettet på plejecentrene tilsvarende det, der var i 2022 på 7.600.000 kr. De igangsatte korrigerende handlinger fra maj er dermed ikke tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse. Det betyder, at det samlet set forventes, at plejecentrene kommer ud af 2023 med en negativ overførsel på ca. 11 mio. kr. Et merforbrug vil fortsætte ind i 2024, selvom der sættes korrigerende handlinger i værk. På sigt er målet dog, at de korrigerende handlinger er med til at bringe plejecentrenes økonomi i balance samlet set.

  Der skal samlet set findes ca. 7.150.000 kr. fra nedenstående korrigerende handlinger:

  Forslag til korrigerende handlinger går på tværs af Sundheds- og Ældreområdet og formålet er at sikre, at budgettet på plejecentrene overholdes samtidig med, at kerneopgaven på plejecentrene prioriteres. Forslagene fjerner ikke penge fra Sundheds- og Ældreområdet samlet set, men prioriterer mellem opgaver og indsatser på området med henblik på at sikre, at plejecentrene holder sig inden for inden den samlede budgetramme. Forslagene kombineres med et reduceret fremmøde, som fastsættes indenfor en lokal prioritering på de enkelte plejecentre. 

  Høringsmateriale med forslag til korrigerende handlinger finder du nedenfor.

  Høringssvar behandles i Sundheds- og Ældreudvalget den 27. september 2023, Økonomi- og Planudvalget den 3. oktober 2023 og på Byrådets møde den 9. oktober 2023. Derved vil indkomne høringssvar være offentlig tilgængelige på de politiske dagsordener.

  Høringssvar sendes til Maj Britt Meldgaard Jahn på majah@ikast-brande.dk senest den 22. september 2023 kl. 13.00.