Gå til hovedindhold

Sandvadvej 30, 8765 Klovborg - Landzonetilladelse til opførelse af et kombineret maskinhus/stald og en flishal

Projektet omfatter opførelse af en bygning indeholdende maskinhus, stald og foder- og redskabsrum, samt opførelse af en halvåben flishal på 12 meter X 12 meter, i alt 144 m2.

Ikon for Landzone - ikonet viser træer, et hus og et stakit - rød stregtegning

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af en bygning indeholdende maskinhus, stald og foder- og redskabsrum. Bygningen måler samlet 22 meter X 20 meter, i alt ca. 440 m2. Bygningen placeres ca. 16 meter nord for eksisterende bygningsmasse. Bygningen bliver opført med lysegrå vægge og sort tag – opført i metalplader – med en højde til kip på ca. 7,4 meter.

  Projektet omfatter også opførelse af en halvåben flishal på 12 meter X 12 meter, i alt 144 m2. Hallen placeres mod syd i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse, og opføres i en stålkonstruktion. Hallen vil være åben til den ene side, mens de resterende tre sider beklædes med trapez-plader (lysegrå) – dog med en åbning (en ”sprække”) på ca. 50 cm på alle tre sider, for at give gennemtræk.

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige klagen skal indgives 
  senest fredag den 13. oktober 2023.

  Link til afgørelsen med klagevejledning.