Gå til hovedindhold

Forslag til Natura 2000-handleplan for Stenholt Skov og Stenholt Mose

Høring: Forslag til Natura 2000-handleplan for Stenholt Skov og Stenholt Mose

09. feb. 2024
Ikon for skovrejsning - ikonet viser en masser træer - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har sammen med Miljøstyrelsen og Silkeborg Kommune udarbejdet et forslag til Natura 2000-handleplan for Stenholt Skov og Stenholt Mose 2022-2027. Handleplanen beskriver den indsats, der skal igangsættes for at sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder på private og kommunale arealer i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for skovbevoksede fredskovspligtige arealer. Planforslaget har været til politisk behandling i Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg og Ikast-Brande Kommunes Byråd, som har besluttet at sende planudkastet i offentlig høring.

  Du kan se forslaget til handleplan og yderligere oplysninger om høringen på Silkeborg Kommunes hjemmeside - link Silkeborg Kommune - forslag til handleplan og yderligere oplysninger 

  I høringsperioden har alle ret til at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget. Alle høringssvar skal sendes via Silkeborg Kommunes hjemmeside:
  Link til Silkeborg Kommune - send indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag  
  senest fredag den 12. april 2024.

  Du kan læse mere om Natura 2000-planlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside