Gå til hovedindhold
Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan for Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Høring: Forslag til Natura 2000-handleplan for Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

09. feb. 2024
Ikon for vandløb og søer - ikoner viser en sø og et vandløb med et træ på siden - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har sammen med Miljøstyrelsen, Hedensted Kommune og Vejle Kommune udarbejdet et forslag til Natura 2000-handleplan for Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del 2022-2027. Handleplanen beskriver den indsats, der skal igangsættes for at sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder på private arealer i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for skovbevoksede fredskovspligtige arealer. Planforslaget har været til politisk behandling i Hedensted Kommunes Kommunalbestyrelse, Vejle Kommunes Byråd og Ikast-Brande Kommunes Byråd, som har besluttet at sende planudkastet i offentlig høring.

  Link til forslaget til handleplan

  I høringsperioden har alle ret til at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget. Alle høringssvar skal være skriftlige og vil indgå i den videre behandling af planen.
  Bemærkninger skal sendes til Ikast-Brande Kommune på mail: timon@ikast-brande.dk
  senest fredag den 5. april 2024.

  Du kan læse mere om Natura 2000-planlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside