Gå til hovedindhold
Nedsivning

Vestegårdsvej, 7330 Brande - Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealer og p-pladser

Tilladelse til at nedsive overfladevand fra vejarealer og p-pladser

09. feb. 2024
Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt tilladelse til at nedsive overfladevand fra vejarealer og p-pladser, ifm. byggemodning af del af Vestergårdsvej, 7330 Brande.

  Tilladelsen er offentliggjort den 09. februar 2024 og er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, ( LBK nr. 5 af 03.01.2023), samt § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen, (Bek. nr. 1393 af 21.06.2021) 

  Link til tilladelsen

  Klagemuligheder
  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklage-nævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelsen.

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse.