Gå til hovedindhold

Juuls Vej, Pårup, 7442 Engesvang - Tilladelse til nedsivning af overfladevand

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra vejarealer, ifm. byggemodning

27. mar. 2024
Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har meddelt tilladelse til at nedsive overfladevand fra vejarealer, ifm. byggemodning af del af Juuls Vej, Pårup, 7442 Engesvang. 

  Tilladelsen er offentliggjort den 27. marts 2024 og er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, ( LBK nr. 48 af 12.01.2024), samt § 40 i Spildevandsbekendtgørelsen, (Bek. nr. 1393 af 21.06.2021) 

  Link til tilladelsen

  Klagemuligheder 
  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelsen. 

  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse.