Gå til hovedindhold
Indvindingstilladelse

Viborgvej 54 – Tilladelse til at indvinde grundvand – DGU-nr. 96.1953

Tilladelse til at indvinde grundvand til havevanding

25. mar. 2024
Ikon for indvindingstilladelse - et træ og dråber - rød stregtegning
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 180 m3 grundvand/år til havevanding fra boring DGU-nr. 96.1953 på Viborgvej 54, 8766 Nørre Snede. Tilladelsen er givet efter § 20 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 602 af 10-05-2022).

  Link til tilladelsen
   
  Ikast-Brande Kommune har lavet en miljøvurderingsscreening i forbindelse med, at tilladelsen blev udarbejdet.
   
  Klagemuligheder
  Det er muligt at klage over tilladelsen og/eller afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Hvis du vil klage over screeningsafgørelsen og/eller tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan se klagevejledningen i tilladelsen.
   
  Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelse.
   
  Klage over screeningsafgørelsen:
  Alle kan klage over screeningsafgørelsen. Der kan klages over retlige spørgsmål ifølge "Planlovens" § 58 (LBK nr. 1157 af 01-07-2020), hvis man for eksempel ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.
   
  Klage over tilladelsen:
  Det er kun parter, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, der kan klage over tilladelsen ifølge § 80 i "Lov om vandforsyning mv." (LBK nr. 602 af 10-05-2022).