Politiske udvalg

Overblik over politiske fagudvalg

Økonomi - og Planudvalget (7 medlemmer)

 • Ib Lauritsen (V) (formand)
 • Annette Mosegaard (C)
 • Inge Dinis (A)
 • Frank Heidemann Sørensen (A) (næstformand)
 • Palle Høj (V)
 • Bo Sand Kristensen (O)
 • Henrik Kraglund (L)

Teknik- og Miljøudvalget (7 medlemmer)

 • Birthe Sørensen (A)
 • Carl Jensen (V)
 • Henrik Engedahl (V) (formand)
 • Kirsten Hoffmann (A)
 • Brian Sigtenbjerggaard (V)
 • Trine Meldgaard Kristensen (O) (næstformand)
 • Heinrich Rune (C)

Kultur- og Fritidsudvalget (5 medlemmer)

 • Lars Lyhne (V)
 • Gert Bækgaard (V)
 • Lotte Stoltenborg (L)
 • Inge Dinis (A) (næstformand)
 • Helle Mathiasen (V) (formand)

Børne- og Undervisningsudvalget (7 medlemmer)

 • Thomas Østergaard (V)
 • Gert Bækgaard (V) (næstformand)
 • Anne Ravn Bach (A)
 • Kasper Pauli Pedersen (A)
 • Trine Meldgaard Kristensen (O)
 • Kirsten York Helms (C)
 • Simon Vanggaard (O) (formand)

Sundheds- og Omsorgsudvalget (7 medlemmer)

 • Bo Sand Kristensen (O)
 • Helle Mathiasen (V)
 • Lars Lyhne (V) (næstformand)
 • Thomas Østergaard (V)
 • Birthe Sørensen (A)
 • Frank Heidemann Sørensen (A) (formand)
 • Heinrich Rune (C)

Arbejdsmarkedsudvalget (5 medlemmer)

 • Annette Mosegaard (C) (næstformand)
 • Birthe Sørensen (A) (formand)
 • Carl Jensen (V)
 • Palle Høj (V)
 • Kasper Pauli Pedersen (A)

Erhvervs-, Vækst- og Bosætningsudvalget (5 medlemmer)

 • Brian Sigtenbjerggaard (V) (næstformand)
 • Henrik Kraglund (L)
 • Simon Vanggaard (O)
 • Kirsten Hoffmann (A)
 • Annette Mosegaard (C) (formand)

§17,4-udvalg

Her kan du finde informationer og referater fra §17,4-udvalg nedsat i denne byrådsperiode.

§17,4-udvalg er midlertidige udvalg i modsætning til de faste udvalg, som er præsenteret ovenfor.