Gå til hovedindhold

Digitalisering og velfærdsteknologi

Gennem digitalisering og samarbejde skabes grundlaget for på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og systemer, at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem ydelser og afgørelser til borgerne og virksomhederne. Den digitale service leveres digitalt fra start til slut, når det giver mening.

Computer på bord
  • Læs op

Indhold

    "Ikast-Brande Kommune vil have fokus på, at vi sammen med den øvrige offentlige sektor skaber en sammenhæng, hvor data koordineres, udveksles og genbruges til stor gavn for borgernes oplevelse af effektfulde forløb. Gennem digitalisering og samarbejde skabes grundlaget for på tværs af sektorer, faggrænser, forvaltninger og systemer, at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem ydelser og afgørelser til borgerne og virksomhederne. Den digitale service leveres digitalt fra start til slut, når det giver mening.

    Ikast-Brande kommune ønsker, at vi i 2020 sikrer, at borgere og virksomheder møder en effektiv kommunal sektor, hvor digitalisering sikrer, at henvendelser behandles hurtigt, der hvor de er intelligente og automatiserede. Smarte digitale løsninger og teknologier - både i sagsbehandlingen og i de konkrete ydelser på velfærdsområder - bidrager til at frigøre midler til nye kommunalpolitisk prioriteringer."

    Se hele visionen for digitalisering og velfærdsteknologi i linket nedenfor. Fra den forrige strategi for velfærdsteknologi gælder fortsat det etiske kodeks. Dette er også vedhæftet.