Gå til hovedindhold

Ældrerådet

Ældrerådet skal forsøge at varetage alle ældres interesser. Ældrerådet har mulighed for at prioritere interesseområder, der har betydning for borgere på 60 år eller derover.

 • Læs op

Indhold

  Bindeleddet mellem byrådet og kommunens ældre

  Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune består af 9 medlemmer og er en selvstændig forvaltningsmyndighed.

  Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet om ældre- og lokalpolitiske spørgsmål.

  Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag til alle politikområder, om emner, som har betydning for de ældre i kommunen. Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan behandle spørgsmål, der kan løftes op til en generel drøftelse, der kan have betydning for flere.

  Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører kommunens ældre.

  Henvendelser vedr. aktuelle emner, eller forslag til initiativer, som Ældrerådet kunne interessere sig for, kan rettes til nedenstående medlemmer.

  Nedenfor finder du link til Danske Ældreråd, landsorganisationen for de folkevalgte ældreråd i kommunerne.


  Formand Birgit Worm kristensen
  Tlf. 30 13 97 77
  Mail: worm.kristensen@gmail.com


  Næstformand Tove Jensen
  Tlf.: 22 87 21 32
  Mail: sostove@gmail.com


  Kamma Ebsen
  Tlf. 40 27 13 99
  Mail: kammaebsen@stofanet.dk


  Ella Kayerød Rasmussen
  Tlf. 52 38 25 71
  Mail: gammelskovgaard@gmail.com


  Bent Andersen
  Tlf. 60 37 22 60
  Mail: benta.tinghoejvej22@gmail.com


  Hans Jørgen Jensen
  Tlf. 29 49 04 85
  Mail: hertughans@gmail.com


  Alf S. Jessen
  Tlf. 20 33 77 70
  Mail: alf.s.jessen@outlook.com


  Carsten Dalgaard
  Tlf. 97 15 58 51
  Mail: carstendalgaard@mail.tele.dk

  Billede kommer

  Bente Lysgaard Mikkelsen

  Mail: bentelysgaard@live.dk

  Ældrerådets vedtægter 
  Godkendt i byrådet marts 2018

  Ældrerådets forretningsorden 
  Vedtaget i Ældrerådet januar 2018

  Ønsker du at læse Ældrerådets dagsordener og referater, kan du finde dem under:

  Dagsordener og referater fra de forskellige råd og udvalg i Ikast-Brande Kommune.