Gå til hovedindhold

Budget 2017

Her kan du læse om kommunens budget for 2017-2020 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2018 er vedtaget af et flertal i Byrådet den 9. oktober 2017, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Byrådet anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

  Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget 2017-20 - foruden fastholdelse af tidligere årssparekrav - også inderholder yderligere sparekrav.

  Der er indarbejdet driftsbesparelser for i alt 152 mio. kr. Besparelserne implementeres successivt over budgetperioden således, at der er fuld gennemslag i budget 2020.

  Bind 1 indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Offentligt møde

  Torsdag den 15. december blev afholdt offentligt møde om Ikast-Brande Kommunes budget og konsekvensbeskrivelser af forslag til yderligere besparelser for 2017-2018.

  Du kan hente plancherne fra orientering v/Flemming Storgaard  og Karen Heebøl nederst på siden.

  Du kan også hente konsekvensbeskrivelserne af forslag til yderligere besparelser nederst på siden.

  Budgetforlig

  Fredag den 16/9 blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Fælleslisten, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Ismail Yalcin.

  Du kan hente budgetforliget som PDF-fil nederst på siden.

  Budgetorienteringsmøde

  Torsdag den 18. august blev afholdt et offentlig møde i Remisen Brande, hvor der blev orienteret som budget 2017 for Ikast-Brande Kommune.

  Du kan hente plancherne fra mødet nederst på siden.

  Materiale til byrådet i budgetprocessen

  Du kan finde det materiale som er udsendt til byrådet løbende i budgetprocessen som PDF-filer nederst på siden.

  Der er udsendt følgende materiale i løbet af processen:

  • Budgetbog 1 indenholdende basisbudget, generelle bemærkning og forslag til anlægs- og driftsbudget
  • Budgetbog 2 indeholdende høringssvar og supplerende materiale
  • Budgetbog 3 indeholdende konsekvensbeskrivelser af yderligere forslag til besparelser

  Tidsplan for budget 2017

  Byrådet vedtog den 8. februar 2016 procedure og tidsplan for budget 2017-2020.

  Tidsplanen beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2016, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Se tidsplan for budget 2017-2020 her.

  Tidsplan for budgettet kan hentes som PDF-fil nederst på siden.