Gå til hovedindhold

Budget 2018

Her kan du læse om kommunens budget for 2018-2021 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2018 er vedtaget af et flertal i Byrådet den 9. oktober 2017, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Byrådet anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

  Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget 2018-21 fastholder tidligere års besluttede sparekrav for 2018-2020.

  Der indarbejdes besparelser for i alt 122,2 mio. kr. Besparelserne implementeres successivt over budgetperioden således, at der er fuld gennemslag i budget 2021.

  Bind 1 indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  Mandag den 11/9 blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Fælleslisten, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Morten Bak og Ismail Yalcin.

  Du kan hente budgetforliget som PDF-fil nederst på siden.

  Budgetorienteringsmøde

  Mandag den 21. august 2017 blev der afholdt et offentlig møde i Remisen Brande, hvor der blev orienteret om budget 2018 for Ikast-Brande Kommune. Alle er velkomne, men medlemmer af bestyrelser, råd og nævn opfordres særligt til at deltage.

  Kommunaldirektør Henning Hansens plancher og Vicekommunaldirektør Flemming Storgaards plancher fra mødet kan hentes som PDF-filer nederst på siden.

  Offentligt materiale til byrådet i budgetprocessen

  Forud for byrådets budgetseminar den 7-8. september er 2. Budgetbog udsendt til byrådet. Materialet indeholder høringssvar til basisbudget og supplerende materiale.

  2. Budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Den 11. august er 1. Budgetbog udsendt til byrådet. Overordnet indeholder materialet:

  • en beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2017
   konsekvensbeskrivelser til forslag til særlige driftsudgiftsreduktioner, som byrådet vedtog ved budgetforliget for 2017
   generelle bemærkninger
   anlægsforslag til budget.

  Basisbudget 2018 er dannet ved fremskrivning af det vedtagne driftsbudget 2017 med de pris- og lønskøn, som KL udsendte i juni måned, samt indarbejdelse af tekniske ændringer, defineret som:

  • ændringer som følge af demografi
  • nye beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen sidste år
  • ændringer som følge af ny lovgivning som kompenseres via DUT
  • ændringer af forudsætninger siden 2017
  • budgetrettelser og øvrigt
  • aftalen mellem regeringen og KL vedr. budget 2018

  På indtægtssiden er budgetteret med skatteindtægter samt tilskud og udligningsbeløb på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

  Der er budgetteret med anlægsudgifter som i overslagsårene for vedtaget budget 2017 og i 2020 og 2021 er anlægspuljen til byrådet øget således at det samlede skattefinansierede anlægsbudget er 100 mio. kr.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Hvordan får vi mest muligt for færre penge?

  I foråret 2017 fik Ikast-Brande Kommune hjælp fra en lang række borgere og medarbejdere, der kom med idéer til besparelser i et digitalt forsamlingshus på kommunens Facebook-side samt pr. mail.
  I det digitale forsamlinghus på Facebook og via mail fik vi cirka 250 idéer ind på hele kommunen virke. Vi er meget taknemmelige for det store engagement, som borgere og medarbejdere har udvist og de mange spændende idéer, der er kommet frem. I alt otte emner er der blevet efterspurgt idéer til via Facebook og mail, de otte emner dækker hele kommunens virke.

  Du kan læse det samlede idékatalog og se administrationens vurderinger af idéernes potentialer. Du kan også se, om hvilke idéer vi arbejder videre med og hvilke vi er i gang med at vurdere nærmere. Bogen kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Der er afholdt tre workshops med det formål at videreudvikle udvalgte idéer. Referater fra disse workshops kan se nederst i samme dokument. Også stor tak til de cirka 120 engagerede borgere og medarbejdere, der deltog i workshops.

  Målet var at komme hele vejen rundt om kommunens opgaver og få en lang række idéer og forslag om både små hverdagsting og større forandringer. Det må siges at være lykkedes.

  Procedure og tidsplan for budgetprocessen

  Byrådet vedtog den 6. februar 2017 procedure og tidsplan for budget 2018-2021. Procedure og tidsplan beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2017, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Udgangspunktet for årets procedure og tidsplan er budgetforliget for 2017 og mødeplan for det politiske arbejde i 2017.

  Tidsplan for budgettet kan hentes som PDF-fil nederst på siden.