Gå til hovedindhold

Budget 2019

Her kan du læse om kommunens budget for 2019-2022 - fra budgetprocessens opstart til budgetforlig og vedtaget budget. Siden bliver løbende opdateret frem til vedtaget budget.

 • Læs op

Indhold

  Vedtaget budget

  Budget for 2019 er vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2018, og det endelige budgetmateriale er udgivet elektronisk i 2 budgetbøger.

  Bind I indeholder generelle bemærkninger og taloversigter. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert af kommunens 16 politikområder. Bogen kan hentes som pdf-fil nederst på siden.

  Budgetforlig

  Onsdag den 12. september 2018 blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten.

  Forligspartierne anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

  Den aktuelle budgetmæssige udfordring viser meget tydeligt, at den økonomiske udfordring ser ud til at være af blivende karakter. Udfordringen for 2019 og overslagsårene er endnu større end antaget ved seneste års budgetforlig.

  Det er forligspartiernes opfattelse, at det er nødvendigt, for at sikre økonomisk balance og råderum, at der indarbejdes effektiviseringskrav svarende til 1% årligt. I alt indarbejdes besparelser for 168,6 mio. kr. Besparelserne implementeres successivt over budgetperioden således, at der er fuld gennemslag i budget 2022.

  Du kan hente budgetforliget som PDF-fil nederst på siden.

  Budgetorienteringsmøde

  Torsdag den 23. august 2018 blev der afholdt et offentlig møde i Hjertet i Ikast, hvor der blev orienteret som budget 2019 for Ikast-Brande Kommune.

  Plancherne fra mødet kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Materiale fra budgetorienteringsmøde for kommunens MED og lederforum findes på Intranettet under Økonomi.

  Offentligt materiale til byrådet i budgetprocessen

  Den 16. august 2018 er 1. Budgetbog udsendt til byrådet. Overordnet indeholder materialet:

  • en beskrivelse af basisbudgettet, herunder resultatopgørelse og forklaring på de korrektioner der er foretaget i forhold til vedtaget budget for 2018
  • generelle bemærkninger
  • anlægs- og driftsforslag til budget.

  Basisbudget 2019 er dannet ved fremskrivning af det vedtagne driftsbudget 2018 med de pris- og lønskøn, som KL udsendte i juni måned, og indarbejdelse af tekniske ændringer, defineret som:

  • ændringer som følge af demografi
  • nye beslutninger i byrådet siden budgetvedtagelsen sidste år
  • ændringer som følge af ny lovgivning som kompenseres via DUT
  • ændringer af forudsætninger siden 2018
  • budgetrettelser og øvrigt
  • aftalen mellem regeringen og KL vedr. budget 2019

  På indtægtssiden er budgetteret med skatteindtægter samt tilskud og udligningsbeløb på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

  Basisbudgettet indeholder ikke anlægsbudget.

  1. budgetbog kan hentes som PDF-fil nederst på siden.

  Procedure og tidsplan for budgetprocessen

  Byrådet vedtog den 5. februar 2018 procedure og tidsplan for budget 2019-2022.
  Tidsplanen beskriver de væsentligste møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægningen i løbet af 2018, samt en præcisering af hvilke aktører, der er involveret hvornår.

  Tidsplan for budgettet kan hentes som PDF-fil nederst på siden.