Gå til hovedindhold

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet skal forsøge at varetage alle ældres interesser.

 • Læs op

Indhold

  Ældrerådet medvirker til at sikre borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik.

  Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille spørgsmål til alle politikområder om emner, som har betydning for de ældre i kommunen.

  Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan behandle spørgsmål, der kan løftes til en generel drøftelse, som kan have betydning for flere.

  Ældrerådet har mulighed for at prioritere interesseområder, der har betydning for borgere på 60 år og derover.

  Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører kommunens ældre.