Gå til hovedindhold

Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar

Folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 er afsluttet.

 • Læs op

Indhold

  Stemmeprocent

  Stemmeprocenten ved folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 endte på 64,14 % i Ikast-Brande Kommune.

  Information til dig som vælger

  Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

  Ved Folkeafstemningen skal der stemmes ja eller nej til forslag til Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar.

  For at kunne stemme ved folkeafstemningen skal du: 

  • være fyldt 18 år
  • være dansk statsborger
  • have fast bopæl i Danmark  

  Hvis du er umyndiggjort, har du ikke stemmeret.

  Læs mere på Borger.dk

  I Ikast-Brande Kommune er der 10 afstemningssteder. Det fremgår af dit valgkort, hvilket afstemningssted du skal benytte. Valgkortet modtager du i perioden fra 23. maj - 27. maj 2022.

  01. Ejstrupholm
  Ejstrupholm Hallen
  Vestergade 38B
  7361 Ejstrupholm

  02. Gludsted
  Gludsted Sognegård
  Smedebækvej 30
  7361 Ejstrupholm

  03. Nørre Snede
  Nørre Snede Hallen
  Skolegade 16B
  8766 Nørre Snede

  04. Klovborg
  Klovborg Forsamlingshus
  Grønnevænget 17
  8765 Klovborg

  05. Brande
  Brande Hallerne, Hal B
  Ole Bendix Vej 1
  7330 Brande

  06. Blåhøj
  Blåhøj Multihus
  Blåhøj Skolevej 1
  7330 Brande

  07. Ikast
  Sportscenter Ikast, IBF Arena
  Stadion Alle 2B
  7430 Ikast

  08. Isenvad
  SENTRUM
  Bygaden 39
  7430 Ikast

  09. Bording
  Bording Forsamlingshus
  Jens Christensens Plads 10
  7441 Bording

  10. Engesvang
  Engesvang Hallen
  Dybdalsvej 3
  7442 Engesvang

  Afstemningsstederne er åbne den 1. juni 2022 fra kl. 08.00 til kl. 20.00.

  Husk at medbringe dit valgkort eller gyldig legitimation.

  Har du brug for at brevstemme?
  Der har været mulighed for at stemme pr. brev fra og med onsdag 20. april til og med lørdag 28. maj 2022 i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor. Du kan godt brevstemme uden valgkort. 

  Brevstemmeafgivningen til folkeafstemningen er nu slut.

  Har du brug for at brevstemme i hjemmet?
  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme på selve afstemningsdagen, kan du brevstemme i dit eget hjem.

  Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Det gør du ved at udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

  Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, idet dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

  Blanketten kan du udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 9960 4000.

  Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Det er først fra og med onsdag 4. maj 2022 at du kan sende eller aflevere blanketten. Blanketten skal afleveres senest fredag 21. maj 2022 kl. 12.00.

  Blanket til anmodning om brevstemme i eget hjem

  Indenrigs og boligministeriet har udarbejder en folder, hvor du kan læse om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved folkeafstemningen den 1. juni 2022.

  Åben indenrigs og boligministeriets folder her

  Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

  Hvis du – mod forventning – ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted, som er mere tilgængeligt.

  Blanketten kan du udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 9960 4000. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast, så de har den senest 24. maj kl. 12. Blanketten kan tidligst indgives 4. maj 2022.

  Blanket til ansøgning om overførsel til andet afstemningssted

  Er du er handicappet eller gangbesværet, kan du på valgdagen den 1.juni 2022 blive kørt til og fra valgstedet i Ikast-Brande Kommune.

  Alle henvendelser om kørsel til og fra valgstedet skal rettes til Borgerservice på telefonnummer 9960 4000, senest mandag den 30. maj 2022 kl. 12.00 i vores normale åbningstid.

  Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved folkeafstemningen 1. juni 2022
  Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort i perioden fra 23. maj - 27. maj 2022, skal du henvende dig i Borgerservice, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

  Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

  Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for afstemningen samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

  Du skal medbringe valgkortet, når du på afstemningsdagen møder op for at stemme.

  Hvis du ikke har valgkortet med, skal du vise legitimation – f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Du skal oplyse din fødselsdato.

  Valgplakater må tidligst hænges op på offentlige og private fællesveje kl. 12 lørdag 7. maj 2022.

  Plakaterne skal være taget ned senest 9. juni 2022. 

  Den 1. juni skal danskerne stemme om forsvarsforbeholdet. Det har et flertal af Folketingets partier bestemt. Spørgsmålet er, om vi skal sige ja eller nej til at deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Men hvad betyder forsvarsforbeholdet egentlig for Danmark?

  Du kan læse mere om forsvarsforbeholdet på hjemmesiden https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jun/saadan-forloeb-folkeafstemningen-den-1-juni

  Valgbestyrelse og valgsekretariat

  Ib Lauritsen (V) (Borgmester, formand)

  Kasper Pauli Pedersen (A) (Viceborgmester)

  Annette Mosegaard (K)

  Simon Vanggaard (O)

  Lotte Stoltenborg (Å)

  Stedfortrædere

  Henrik Engedahl (V)

  H. C. Jørgensen (A)

  Henrik Overggard (K)

  Mikael Würtz (O)

  Rune Lyager (Å)

  Leder af valgsekretariatet
  Lone Jager Neldeberg
  E-mail: lonel@ikast-brande.dk 
  Tlf.: 9960 4152

  Sekretariatsopgaver
  Linda Eis
  E-mail: lieis@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4012

  Josephine Olivia Kempel
  E-mail: jokem@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4150

  Administrativ bemanding
  Laila Goldcia Thomsen
  E-mail: latho@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4024

  Politisk bemanding
  Josephine Olivia Kempel
  E-mail: jokem@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4150

  Praktik og forplejning
  Ellen Fjendsbo
  E-mail: elfje@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 3310

  Lasse Østergaard
  E-mail: laros@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4156

  Annoncering, informatio, PR og hjemmeside
  Laila Goldcia Thomsen
  E-mail: latho@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4024

  Lasse Østergaard
  E-mail:laros@ikast-brande.dk
  Tlf.: 9960 4156