Skip to main content

Fraværsblanket

Hvis du har fravær under din praktik skal du aflevere en fraværsblanket. Blanketten skal være underskrevet af dig og af praktikstedet

Computer på bord

Indhold