Meddelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Denne blanket skal du benytte, når et løntilskud ophører. Det kan enten være ved tilskudsperiodens ophør, hvis medarbejderen ønsker at fortsætte i virksomheden uden tilskud, eller hvis ansættelsen stopper af anden grund.

Indhold

    Du kan vælge, om du vil indsende blanketten digitalt eller om du vil printe den og sende den med posten.