Udbetaling af løntilskud - fast timesats

Denne blanket skal du bruge, når du skal have udbetalt løntilskud til en medarbejder, der er ansat med løntilskud.

Indhold

    Du kan selv vælge om du vil indsende blanketten elektronisk eller med post.

    Du skal huske at vedlægge lønsedler for den periode, du ansøger om. Hvis tilskudsperioden ophører eller hvis den tilskudsberettigede medarbejder stopper før tid - skal du også huske at indsende blanketten "Meddelelse om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode".

    Vi anbefaler, at du sender indberetninger for minimum 1 måned og maksimum 3 måneder ad gange, da dette letter administrationen.