Gå til hovedindhold

Anmeld rotter

I tilfælde af problemer med rotter, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at foretage en effektiv rottebekæmpelse, mens grundejeren har forpligtelsen til at rottesikre og renholde sin ejendom.

Billedet viser en grå rotte på en træbjælke
  • Læs op

Indhold

    Rotter kan anrette store skader på en bygning og rotter udgør en sundhedsfare som smittebærere. Kontakt straks kommunen, hvis du ser tegn på rotter på din ejendom.

    Ikast-Brande Kommune udfører rottebekæmpelse i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse samt kemikalielovgivningen.


    Har du spørgsmål eller problemer med anmelde på vores selvbetjeningsløsning,
    kan du kontakte os på tlf.: 9960 3359