Gå til hovedindhold

Digital post til og fra kommunen

Ikast-Brande Kommune har sikre, digitale postkasser, som du skal skrive til, når din henvendelse indeholder personlige oplysninger.

Digital kontakt logo
 • Læs op

Indhold

  Hvis du skal sende en mail til kommunen, der indeholder følsomme oplysninger -  fx om dig selv, én i din familie eller noget andet personligt, hvor kommunen skal bruge cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger, skal du benytte et af nedenstående links. 

  Du kan også se mere om, hvordan du læser den post, du modtager fra kommunen nederst på listen. 

  Klik på plusset for at åbne emnet og læse mere. 

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Pas
  • Kørekort
  • Vielser
  • Navne
  • Folkeregister
  • Sygesikring
  • MitID
  • Udbetalinger til forsørgelse
  • Enkeltydelser, f.eks. tandbehandling
  • Beboerindskud
  • Tillæg til folkepensionister, f.eks. helbredstillæg

   Send e-mail via Digital Post her

  Når du skal henvende dig til Jobcenteret, skal du anvende nedenstående link. 

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Trafik
  • Natur
  • Miljø
  • Affald/genbrug
  • Vindmølleplanlægning
  • Planlægning af byer og veje
  • Byfornyelser
  • Erhvervsplanlægning
  • Vedligehold af grønne områder
  • Rottebekæmpelse
  • Bygninger og byggeansøgninger

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Dagsinstitutioner og dagpleje
  • Skoler og SFO'er
  • Privat skole og børnepasning
  • Friplads og søskendetilskud

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Hjælpemidler (herunder kropsbårne)
  • Merudgifter
  • Visitation til pleje, ældreboliger og hjemmehjælp
  • Visitation til botilbud, dagtilbud, bostøtte, STU og hjælp i hverdagen

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om:

  • Børnetandpleje og sundhedspleje
  • Sårbare børn
  • Rådgivning og støtte til familier
  • Støtte til børn med handicap eller kronisk sygdom
  • Talepædagog
  • Underretning

  Send e-mail via Digital Post her

  Når din henvendelse drejer sig om

  • Museer
  • Kulturprojekter
  • Kunstsamlinger
  • Foreningssamarbejde
  • Tilskudsmuligheder
  • Lokaler
  • Musikskole
  • Bibliotek
  • Foreninger og folkeoplysning
  • Kultur

  Send e-mail via Digital Post her

  Hvis ikke du finder en passende modtager i ovenstående, så kan du sende din e-mail til

   'Øvrige henvendelser' her

  Som virksomhed eller forening med et CVR-nummer skal du henvende dig via Digital Post på Virk.dk 
  Skriv sikkert via Digital Post på Virk.dk her 

  Kontaktformular - Klik HER

  Der er flere forskellige steder, du kan vælge at læse din post fra kommunen fx e-boks.dk, borger.dk og som noget nyt på mit.dk. Du kan læse mere om hvordan på borger.dk.

  Click here to learn about how to read (and send) mail to the public sector in Denmark on borger.dk.