Gå til hovedindhold

Logo og kommunevåben

Beskrivelse og retningslinjer for brug af logo og kommunevåben

Brochurer med Ikast-Brande kommunes logo og kommunevåben på
 • Læs op

Indhold

  Kommunevåben og logo er beskyttede varemærker og må kun anvendes af Ikast-Brande Kommune og dens afdelinger og institutioner. Og altså ikke – eller kun efter særlig tilladelse – til private/halvoffentlige formål

  Sammen med den gule og røde farve – trækker logoet flammen ud af våbenet og gengiver den i 3 stærkt formede enkeltelementer. Et stærkere, klarere signal – markant og genkendeligt – med et stærkt bånd til selve kommunevåbenet.

  Mens selve våbenet altid anvendes i en fuldstændig uændret gengivelse, kan logoet anvendes friere og i bearbejdede varianter. Logoet kan anvendes i sammenhænge, hvor kommunen profileres bredere. F.eks. som et rart sted at bo, innovativ, dynamisk osv.

  Logoet anvendes blandt andet på brochuremateriale, præsentationer, annoncer, mapper og omslag, takkekort, invitationer, gaveartikler og flag

  Symbolsk kan kommunevåbenets linjer eller pile ses som forbindelserne til og fra kommunen. Åbne udadtil – for internationale handelsmæssige og kunstneriske relationer – eller for pendling og tilflytning. Fra hærvej til Internet

  Pilene danner et centrum, et omdrejningspunkt. Flammen er bevægelse. Energi i sin oprindelige form og et symbol på ildsjæle og iværksætteri - kulturelt, sportsligt og erhvervsmæssigt. Med spor tilbage til afbrænding af skov ("Brande") og hede for at dyrke nyt land. Og til at give slip på trængt løntung produktion og udvikle et nyt eksistensgrundlag. Flammen er også det rebelske. Den bryder våbenets symmetri, brænder opad, sprænger rammen. Og giver det liv, kraft, nutidighed og dynamik.

  Kommunevåbenets farver er rød og gul (guld) og hvid (sølv). Energi, varme, hjerte, udstråling, dynamik. En så farverig kommune, kulturelt, erhvervsmæssigt, og menneskeligt, kan kun være rød og gul.

  Våbenet anvendes altid, når kommunen ønsker at signalere myndighed og autoritet.

  Kommunevåbenet anvendes blandt andet på brevpapir, attester, visitkort, hjemmeside, ID-kort, skilte, annoncer og brochurer og når kommunen er sekundær afsender (institutioner med eget logo m.v.)

  Halvoffentlige eller private foreninger, institutioner og lignende kan søge om særlig tilladelse til at anvende kommunevåbenet eller logoet.

  Behandling af ansøgninger sker ud fra overordnede principper godkendt i Ikast-Brande Byråd.

  De overordnede principper er følgende:
  Særlig tilladelse til anvendelse af kommunevåben kan gives i de tilfælde, hvor Ikast-Brande Kommune er medbestemmende eller medfinansierende til en konkret begivenhed. Begivenheden skal have en vis højde og karakter. Denne vurdering foretages konkret i hvert enkelt tilfælde.

  Særlig tilladelse til anvendelse af logo kan gives i de tilfælde, hvor Ikast-Brande Kommune er samarbejdspartner og betragter anvendelsen som et markedsføringsmæssigt tiltag og branding.

  Ansøgning om særlig tilladelse til at anvende Ikast-Brande Kommunes våben eller logo skal sendes til:

  Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast eller på mail til post@ikast-brande.dk

  I ansøgningen skal der være en begrundelse for, hvorfor du ønsker at bruge kommunevåbenet/logoet samt en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt - herunder om det er til en folder, plakat, pjece, hjemmeside og lignende.

  Gives der tilladelse til at anvende kommunevåbenet/logoet, sendes det i en mail som vedhæftet fil. Det forudsættes, at filen kun bruges til formålet, der er givet tilladelse til. Filen slettes efter brug, medmindre der er tale om en tilbagevendende aftale.

  Der kan være tilknyttet et vilkår om tidsmæssig begrænsning til den særlige tilladelse.

  Ikast-Brande Kommune kan bede om at få tilsendt en korrektur, hvor det fremgår, hvordan kommunevåbenet/logoet skal bruges. 

  Pilene danner et centrum, et omdrejningspunkt. Flammen er bevægelse. Energi i sin oprindelige form og et symbol på ildsjæle og iværksætteri – kulturelt, sportsligt og erhvervsmæssigt.