Gå til hovedindhold

Ledelsesgrundlag og DNA

Kommunens ledere har sammen udviklet Ikast-Brande Kommunes DNA samt kommunens ledelsesgrundlag.

Ledelsesgrundlag
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommunes DNA 

  Først skridt frem mod kommunens ledelsesgrundlag har været at udarbejde Ikast-Brande Kommunes DNA. DNA'et gør os i stand til at indfange og værne om det unikke og gode ved Ikast-Brande Kommune. Det giver et fundament at stå på, når vi agerer som ledere og medarbejdere og muliggør en drøftelse af identitet.

  Det er hensigten, at DNA'et skal "tale" til alle i kommunen - medarbejdere såvel som ledere. Derfor har kommunens ledere og medarbejdere sammen udarbejdet fortællinger, der udfolder og giver liv til DNA'et og kaster lys over vores måde at arbejde på, tænke på og finde løsninger på i fællesskab med både borgere og virksomheder. 

  Ikast-Brande Kommunes DNA

  DNA'et understøttes af tre handlingsanvisende dogmer:

  • Vi udfordrer vanetænkning
  • Du finder løsninger sammen med os
  • Vi udøver myndighed med et servicegen

  Der arbejdes med at udmønte DNA, ledelsesgrundlag og dogmer via adfærdsrettet ledelse.

  Hvordan går vi til opgaverne i Ikast-Brande Kommune? Hvad kendetegner os? Hvad er vi særligt gode til?
  Det kan du læse om i disse DNA-fortællinger, som vi har indsamlet fra alle vores arbejdspladser her i kommunen. Fortællingerne viser mangfoldigheden i de opgaver, vi løser. Fortællingerne udfolder - og giver liv til - vores DNA og kaster lys over vores måde at arbejde på, tænke på, og finde løsninger på i fællesskab med både borgere og virksomheder.

  Vi har udvalgt 11 fortællinger, der er særligt grad er med til at illustrere mangfoldigheden i vores opgaver og tilgang til arbejdet. Disse fortællinger indgår i et trykt hæfte og kan findes her dels i almindelig version og en printvenlig version

  Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag 

  Find vejen til god ledelse med Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag. Med kommunens ledelsesgrundlag bliver det tydeligt, hvad der forventes af dig som nuværende eller kommende leder i kommunen, og der sættes en ambitiøs retning for god ledelsesadfærd i kommunen - så vi sammen kan gøre en forskel for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

  Ledelsesgrundlaget sætter fokus på fire vigtige ledelsesmæssige kompetencer, og fundamentet for ledelsesgrundlaget findes i kommunens DNA og de tre værdiord dialog, tillid og ansvarlighed. 

  Både DNA og ledelsesgrundlag finder du nederst på siden. Begge er udarbejdet i fællesskab med kommunens ledere i 2018-2019.

  De fire kompetencer er fundet efter drøftelser mellem chefer og direktion og involvering af de øvrige ledere i kommunen. Der er desuden indhentet inspiration fra Ledelseskommissionen, som kredser om nogle af de samme temaer. De fire kompetencer er lige vigtige at kunne mestre som leder i Ikast-Brande Kommune.

  Ledelse med handlekraft

  Ledelse med handlekraft handler blandt andet om, at du som leder skal sætte en tydelig retning, gå forrest og få strategier til at leve - også i pressede situationer og stærk modvind. For at skabe resultater sammen med medarbejderne.

  Ledelse med borgerne i centrum

  I ledelse med borgerne i centrum sættes der fokus på en realistisk balance og prioritering mellem både høje faglige standarder, borgernes ønsker og de økonomiske muligheder. Vi gør en forskel, der betyder noget, når kerneopgaverne og gode løsninger for borgerne holdes for øje.

  Ledelse på tværs

  Ledelse på tværs handler blandt andet om, hvordan du som leder skal se din arbejdsplads som en del af en større sammenhæng - både hvad angår ressourcer og ledelsesrum. Dette fordi vi tror på, at vi gør en forskel, når vi skaber resultaterne og finder løsningerne sammen.

  Ledelse med hedekraft

  I ledelse med hedekraft er der fokus på at udfordre vanetænkning og understøtte nye tilgange og gode idéer, så de bliver til virkelighed. Ledelse med hedekraft har sin rod i Mental Frikommune, som er overskriften på kommunens arbejde med innovation og nytænkning, men ledelseskompetencen knytter sig også an til tilgangen her på heden, hvor intet er givet på forhånd og hvor man selv må få tingene til at ske.

   

  Hør entreprenørleder Ulla Vilsbøll Milling fortælle om sit syn på ledelse med handlekraft.

  Hør tidligere ungeleder Jesper Ørslev Bennetsen fortælle om sit syn på ledelse med borgerne i centrum.

  Hør distriktsleder på ældreområdet Dorthe Iversen fortælle om sit syn på ledelse på tværs.

  Hør leder af beskæftigelses- og uddannelsestilbud Sidsel Marie Nielsen fortælle om sit syn på ledelse med hedekraft.