Gå til hovedindhold

Hvem skal have årets Handicappris 2024?

Ikast-Brande Kommune vil gerne være med til at skabe gode vilkår for mennesker med handicap.

14. maj 2024
Handicapprisen gik i 2022 til Ikast Taekwondo Klub
 • Læs op

Indhold

  For at sætte ydereligere fokus på Handicapområdet har Handicaprådet indstiftet en Handicappris.

  Prisen er en belønning for et særligt initiativ eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet. Med prisen medfølger en præmiesum. 

  Handicapprisen gik i 2022 til Ikast Taekwondo Klub.

  Hvem kan indstilles:

  • Borgere med bopæl i Ikast-Brande Kommune, som har ydet en særlig indsats til gavn for handicappede borgere i kommunen i det forløbne år.
  • Foreninger, som aktivt påtager sig forpligtelsen til at forsøge at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner som medvirker til ansættelse og beskæftigelse af personer med handicap.
  • Virksomheder, erhvervsdrivende og institutioner, samt andre steder hvor der er offentlig adgang, som har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap.
  • Dermed gælder, at øvrige borgere, dvs. både kommunalt og privat ansatte, frivillige og øvrige borgere kan indstilles til prisen. Det er graden af aftryk, den enkeltes indsats har gjort for handicappede, der vægtes og ikke hvor og hvordan man er ansat.
  • Undtaget er dog medlemmer af Handicaprådet og Byrådet i Ikast-Brande Kommune

  Hvem kan indstille:

  • Enhver borger
  • Det er ikke muligt at indstille sig selv eller egen virksomhed, forening, mv.

  Du skal bare sende sende os en begrundet indstilling senest den 12. august 2024. Du kan sende den pr. e-mail eller pr. post:

  Mail: bisoe@ikast-brande.dk 

  Eller

  Ikast-Brande Kommune
  Sjællandsgade 6
  7430 Ikast
  Att.: Birgitte Sørensen

  Overrækkelse
  Overrækkelsen af Handicapprisen vil finde sted torsdag den 26. september 2024 i forbindelse med FrivilligFejring.