Gå til hovedindhold

Sådan får dit barn en plads

Opskrivning, plads på venteliste

Person peger på en computerskærm
 • Læs op

Indhold

  Du skriver dit barn op til pasning via Digital Pladsanvisning. Hav dit MitID parat og følg linket i højre side. Nedefor kan du læse om regler og retningslinjer for venteliste samt ind- og udmeldelse i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

  Opskrivning på ventelisten

  Når forældre skal skrive deres barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal de gøre det via digital pladsanvisning med deres MitID.

  Forældrene kan afgive to konkrete ønsker, når de skriver deres barn op til en plads i dagtilbud. Ønskerne kan være to dagplejeområder og to dagtilbud.

  Du må maks. have 2 ønsker til vuggestue. 3. ønske SKAL være til Den Kommunale Dagpleje. Pasningsgarantien fra 26 uger til 3 år, er i Den Kommunale Dagpleje.
  Bemærk: sletter du ønsket til Den Kommunale Dagpleje, er barnet dermed ikke omfattet af pasningsgarantien.

  På den digitale pladsanvisning har forældrene mulighed for, at:

  • opskrive deres barn
  • ændre ønsker
  • se deres barns placering på ventelisten tidligst 3 måneder før behovsdato
  • beregne evt. økonomisk friplads (vejledende)
  • søge økonomisk friplads
  • udmelde deres barn

  Den digitale opskrivning afsluttes med at gemme en kvittering.

  Placering på ventelisten

  3 måneder før barnet skal starte i dagtilbud, kan forældrene se deres barns placering på ventelisten via digital pladsanvisning.

  Barnet placeres på ventelisten efter alder. Det betyder, at det ældste barn står øverst på ventelisten. Barnets placering på ventelisten kan ændre sig løbende. Det kan skyldes flere omstændigheder, for eksempel, at andre forældre har ændret deres ønsker, eller der er tilflyttere, hvis barn, der er ældre end dit barn.

  Vær opmærksom på, at når du accepterer en dagplejeplads, vuggestueplads, eller børnehaveplads, vil dit barn automatisk blive slettet af ventelisten til andre dagplejere, vuggestuer og børnehaver, hvis du har ønsket andre. 

  Ønsker du fortsat at stå på venteliste til andre dagplejere, vuggestuer eller børnehaver, skal du lave en ny opskrivning på https://ikast-brande.dk/digitalpladsanvisning. Dit barn vil blive placeret på ventelisten efter alder.

  Børn på ventelisten optages i dagtilbud, når forældrene har behov for pasningstilbud. Dagpleje- og vuggestuebørn overflyttes til børnehave den 1. måneden efter de fylder 3 år. 

  Som udgangspunkt tilbyder vi en plads til barnet i et af de dagtilbud, barnet er skrevet op til. Får barnet ikke en af de ønskede pladser, kan barnet fortsat stå på venteliste til det dagtilbud, der er forældrenes første prioritet.

  Vi tilbyder en plads i dagtilbud den 1. eller den 16. i måneden.

  Søskendehensyn

  Søskendehensyn i børnehave er muligheden for at anvise en plads til et barn i det samme dagtilbud, hvor barnets søskende har plads. Det forudsætter dog, at søskende går i dagtilbuddet på samme tid (min. 1 måned) og har samme folkeregister adresse.

  Søskendehensyn i dagpleje og vuggestue kan kun tages, hvis det er muligt at anvise en anden tilsvarende plads i nærområdet til det barn/de børn, der står foran barnet på ventelisten.

  Du kan melde dit barn ud af barnets dagtilbud i en periode og få en garanti for, at barnet kan få en plads i det samme dagtilbud igen.

  Ikast-Brande Kommune kan give garantiplads i minimum 2 måneder og maksimalt 1 år. Du kan søge om forlængelse, dog kun så længe, at barnets alder svarer til den pågældende type dagtilbud.

  Vi giver ikke garantiplads til ansøgninger, der kun vedrører 2 af månederne juni, juli og august.

  Lederen af barnets dagtilbud skal have ansøgningen om garantiplads med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste i en måned.

  Hvis der sker ændringer i den periode, hvor der er søgt garantiplads, kan genindmeldelse ske med 14 dages varsel ved henvendelse til dagtilbuddet, med optagelse til den 1. eller 16. i måneden.

  Vær opmærksom på, at vi ikke giver garantiplads til børn, der er indmeldt i dagplejen.

  Plads i dagtilbud i en anden kommune

  Du kan vælge at få dit barn passet i en anden kommune end hvor du bor. Flytter du til Ikast-Brande Kommune, kan du vælge at beholde pladsen til dit barn i den kommune, du er flyttet fra. Ved bopæl i Ikast-Brande Kommune og dagtilbud i en anden kommune, opkræves forældrebetalingen i 12 måneder om året.

  Hvis du vil beholde en plads i Ikast-Brande Kommune efter fraflytning

  Du skal kontakte Pladsanvisningen i din nye bopælskommune for at høre nærmere om opskrivning, tilskud mm.

  Hvis du er tilflytter til Ikast-Brande Kommune, og vil beholde en plads i fraflytningskommunen

  Vi betaler i første omgang den fulde udgift til pladsen hos fraflytningskommunen. Derefter opkræver vi dig forskellen mellem den anden kommunes udgift, og vores udgift til en tilsvarende plads. Det betyder, at din betaling for en plads i en anden kommune kan blive højere end din betaling for en plads her i kommunen.

  Ikast-Brande Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at vi kan tilbyde en plads i dagtilbud til alle børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

  Pasningsgarantien dækker en plads i kommunen, men ikke en plads i et bestemt dagtilbud.

  Vi tilstræber, at alle børn får den plads, forældrene ønsker.

  Bemærk: sletter du ønsket til Den Kommunale Dagpleje, er barnet dermed ikke omfattet af pasningsgarantien.

  Ind- og udmeldelse af dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste dag i en måned.  Udmeldelsen har virkning fra den 1. eller 16. i efterfølgende måned.