Gå til hovedindhold

Sådan får dit barn en plads

Opskrivning, plads på venteliste

Person peger på en computerskærm
 • Læs op

Indhold

  Skriv dit barn op til dagtilbud

   
  Du kan nemt og hurtigt skrive dit barn op til en plads i et kommunalt dagtilbud, dvs. dagpleje, vuggestue og børnehave.

  Hvis du skriver dit barn op, inden det bliver 3 måneder, så er det fødselsdatoen, der giver anciennitet og bliver opskrivningsdatoen. Efter de første 3 måneder er det den aktuelle opskrivningsdato, der giver anciennitet.  

  Skriv dit barn op via ”Digital Pladsanvisning” (link), og læs mere om reglerne for anvisning herunder.
  Reglerne gælder pr 1. maj 2024 og gælder for alle børn, uanset om de er skrevet op før eller efter 1. maj 2024. 

  Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål nedenfor. Hvis du har lyst til at læse mere om vores anvisningskriterier, kan du gøre det på denne side (link)


  Du kan skrive dit barn på ventelisten, når det er født eller har fået dansk cpr.nr. 
  Hvis du skriver dit barn op, inden det bliver 3 måneder, så er det fødselsdatoen, der giver anciennitet og bliver opskrivningsdatoen.  
  Efter de første 3 måneder er det den aktuelle opskrivningsdato, der giver anciennitet.

   
  Skriv dit barn op via ”Den digitale pladsanvisning” (link) med en behovsdato til den 1. eller den 16. i en måned.  

  Du kan løbende ændre mellem prioriteringer i de opskrevne ønsker med samme opskrivningsdato. Hvis du laver en opskrivning til nyt specifikt tilbud, udløser det ny opskrivningsdato til det specifikke tilbud, og dit barn kan på denne måde have flere opskrivningsdatoer.

   
  Opskrivningsdatoen følger med barnet til et nyt ønske i det tilfælde, at en dagplejers ansættelsesforhold stopper, eller et børnehus lukker. Konkret betyder det, at barnets opskrivningsdato overføres til et nyt ønske om en specifik dagplejer eller vuggestue/børnehave på ventelisten.


  Hvis du er ved at flytte til Ikast-Brande Kommune, kan du skrive dit barn op på samme måde som dem, der allerede bor i kommunen, og dit barn er omfattet af de samme retningslinjer for anvisning af pladser på dagtilbudsområdet fra det tidspunkt, hvor barnet bliver skrevet på venteliste.

  Pasning af dit barn er dog betinget af, at familien enten er bosiddende i kommunen, når dit barn skal passes, eller at den kommune, du bor i, har givet tilsagn om betaling af pladsen i Ikast-Brande Kommune. 


  Opskrivning på ventelisten

  Når du skal skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal du gøre det via digital pladsanvisning med dit MitID.

  Du kan afgive konkrete ønsker, når du skriver dit barn op til en plads i dagtilbud, og de kan være til alle slags dagtilbud i Ikast-Brande: dagpleje, børnehaver og børnehuse, der rummer både vuggestuer og børnehaver. 


  Du må have op til 3 specifikke ønsker til hver aldersgruppe 0-3 år og 3-6 år.
  I aldersgruppen 0 - 3 år kan du vælge mellem specifikke dagplejere, dagplejeområder eller vuggestuepladser i et børnehus. 
  I aldersgruppen 3,1 - 6 år kan du vælge mellem en børnehave eller en børnehaveplads i et børnehus. 

  Du kan skrive dit barn op til 3 specifikke ønsker i hver alderskategori. Dit barn bliver desuden automatisk skrevet op til en garantiplads.

  Vi opfordrer dig til at skrive dit barn op til børnehave samtidig med opskrivning til dagpleje og vuggestue, for at dit barn får den bedst mulige anciennitet. Du kan naturligvis altid ændre rækkefølge og behovsdato på dine ønsker på et senere tidspunkt og beholde de aktuelle ancienniteter.

  Hvis du laver et nyt ønske, bliver det med en ny opskrivningsdato og dermed en ny anciennitet for det ønske.

   

   

  Placering på ventelisten

  3 måneder før barnet skal starte i dagtilbud, kan forældrene se deres barns placering på ventelisten via digital pladsanvisning.

  Barnet placeres på ventelisten efter anciennitet. For ledige pladser frem til om med 1. maj, er barnets alder dets anciennitetsdato.

  Fra 1. maj er det opskrivningsdatoen, der er barnets anciennitetsdato, Hvis du skriver dit barn op, inden det bliver 3 måneder, så er det barnets fødselsdato, der er dit barns anciennitetsdato. 

  Vær opmærksom på, at når du accepterer en dagplejeplads, vuggestueplads, eller børnehaveplads, vil dit barn automatisk blive slettet af ventelisten til andre dagplejere, vuggestuer og børnehaver, hvis du har ønsket andre. 

  Ønsker du fortsat at stå på venteliste til et ønske om en anden dagplejer, vuggestue eller børnehave, skal du lave en ny opskrivning på https://ikast-brande.dk/digitalpladsanvisning. Dit barn beholder sin anciennitet på ventelisten.

  Ventelistenummeret giver dog ikke altid et brugbart billede, da børn med særlige behov, børn fra garantilisten med højere anciennitet og søskende til børn, der allerede går i institutionen, kan komme foran de børn, der allerede står på ventelisten

  Børn på ventelisten optages i dagtilbud, når forældrene har behov for pasningstilbud. Dagpleje- og vuggestuebørn overflyttes til børnehave den 1. måneden efter de fylder 3 år. 

  Som udgangspunkt tilbyder vi en plads til barnet i et af de dagtilbud, barnet er skrevet op til. Får barnet ikke en af de ønskede pladser, kan barnet fortsat stå på venteliste til det dagtilbud, der er forældrenes første prioritet.

  Vi tilbyder en plads i dagtilbud den 1. eller den 16. i måneden.


  I Ikast-Brande Kommune fordeler vi pasningspladserne efter opskrivningsdatoen ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Børn med særlige behov
  2. Søskendehensyn 
  3. Forældrenes ønsker 
  4. Pasningsgaranti

  Læs mere om prioriteringen, når vi tildeler pladser til børnene (link til opsamlingssiden)

  Du kan melde dit barn ud af barnets dagtilbud i en periode og få en garanti for, at barnet kan få en plads i samme børnehus/børnehave igen.

  Ikast-Brande Kommune kan give orlovsplads i minimum 2 måneder og maksimalt 1 år. Du kan søge om forlængelse, dog kun så længe, at barnets alder svarer til den pågældende type dagtilbud.

  Vi giver ikke orlovsplads til ansøgninger, der kun vedrører 2 af månederne juni, juli og august.

  Lederen af barnets dagtilbud skal have ansøgningen om orlovsplads med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste i en måned.

  Hvis der sker ændringer i den periode, hvor der er søgt orlovsplads, kan genindmeldelse ske med 14 dages varsel ved henvendelse til dagtilbuddet, med optagelse til den 1. eller 16. i måneden.

  Vær opmærksom på, at vi ikke giver orlovsplads til børn, der er indmeldt i dagplejen.

  Plads i dagtilbud i en anden kommune

  Du kan vælge at få dit barn passet i en anden kommune end hvor du bor. Flytter du til Ikast-Brande Kommune, kan du vælge at beholde pladsen til dit barn i den kommune, du er flyttet fra. Ved bopæl i Ikast-Brande Kommune og dagtilbud i en anden kommune, opkræves forældrebetalingen fordelt ud over 12 måneder om året.

  Hvis du vil beholde en plads i Ikast-Brande Kommune efter fraflytning

  Du skal kontakte Pladsanvisningen i din nye bopælskommune for at høre nærmere om opskrivning, tilskud mm.

  Hvis du er tilflytter til Ikast-Brande Kommune, og vil beholde en plads i fraflytningskommunen

  Vi betaler i første omgang den fulde udgift til pladsen hos fraflytningskommunen. Derefter opkræver vi dig forskellen mellem den anden kommunes udgift, og vores udgift til en tilsvarende plads. Det betyder, at din betaling for en plads i en anden kommune kan blive både højere og lavere end din betaling for en plads her i kommunen.

  Ikast-Brande Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at vi kan tilbyde en plads i dagtilbud til alle børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

  Pasningsgarantien dækker en plads i kommunen, men ikke en plads i et bestemt dagtilbud.

  Vi tilstræber, at alle børn får den plads, forældrene ønsker.

  Bemærk: Mindst et af ønskerne i alderen 0-3 år skal være til dagplejen, for at dit barn er omfattet af pasningsgarantien.

  Ind- og udmeldelse af dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste dag i en måned.  Udmeldelsen har virkning fra den 1. eller 16. i efterfølgende måned. 

  Det er muligt at stå med et overflytningsønske til en anden Dagplejer/Vuggestue frem til barnet er 2,4 år, og et overflytningsønske til en anden børnehave frem til barnet skal i skole.

  Når du accepterer et tilbud om en plads, bliver dit barn slettet af ventelisten til andre pasningstilbud. Ønsker du at stå med et overflytningsønske, skal du gå på den digitale pladsanvisning og skrive dit barn op på venteliste igen.

  Hvis du skriver op til et pasningstilbud, som vi har slettet, beholder du den oprindelige opskrivningsdato.
  Hvis du vælger at skrive op til et nyt tilbud, som dit barn ikke har stået til før, vil det være den dag du skriver op, der vil være opskrivningsdatoen.

  Ved en overflytning, skal udmeldingsfristen på en måneds varsel, til d. 15. eller sidst i måneden altid overholdes.