Gå til hovedindhold

Sådan får dit barn en plads

Opskrivning, plads på venteliste

Person peger på en computerskærm
 • Læs op

Indhold

  Du skriver dit barn op til pasning via Digital Pladsanvisning. Hav dit Nem-Id parat og følg linket i højre side. Nedefor kan du læse om regler og retningslinjer for venteliste samt ind- og udmeldelse i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

  Dagpleje, vuggestue og børnehave

  Når du skal skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave skal du gøre det via digital pladsanvisning med din NemId på Digital Pladsanvisning
  Her har du mulighed for:

  • At opskrive dit barn
  • At ændre ønsker
  • At se dit barns placering på ventelisten
  • At beregne økonomisk friplads (vejledende)
  • At søge økonomisk friplads
  • At udmelde dit barn
  • At se alle institutionsadresser under institutionsfakta

  Den digitale opskrivning afsluttes med en mulighed for at udskrive eller gemme en kvittering.

  Placering på ventelisten

  3 måneder før dit barn skal starte i daginstitution, kan du se dit barns placering på ventelisten via digital pladsanvisning.

  Dit barn placeres på ventelisten efter alder. Det betyder, at det ældste barn står øverst på ventelisten. Barnets placering på ventelisten kan ændre sig løbende. Det kan skyldes flere omstændigheder, for eksempel:

  • At andre forældre har fået et tilbud, som de endnu ikke har givet svar på
  • At andre forældre har ændret deres ønsker
  • Der er flyttet børn til kommunen, der er ældre end dit barn og som dermed har en højere anciennitet på ventelisten
  • Andre børn kan blive opprioriteret på ventelisten på grund af sociale forhold, handicaps og søskende i samme institution

  Skift imellem dagpleje og vuggestue

  Når dit barn er fyldt 2 år, kan det ikke skifte fra dagpleje til vuggestue. Det er heller ikke muligt at skifte til en anden vuggestue.

  Børn, der har en plads i dagplejen bliver slettet fra ventelisten til vuggestue, når de fylder 2 år.

  Søskendehensyn

  Søskendehensyn er muligheden for at anvise en plads til et barn i det samme dagtilbud, hvor barnets søskende har plads. Det forudsætter dog, at søskende går i dagtilbuddet på samme tid (min. 1 måned) og har samme folkeregisteradresse.

  Søskendehensyn i dagpleje og vuggestue kan kun tages, hvis det er muligt at anvise en anden tilsvarende plads til det barn / de børn, der står foran dit barn på ventelisten. En plads i dagpleje og vuggestue sidestilles ikke.

  Der tages søskendehensyn i børnehaven.

  Som udgangspunkt tilbyder vi dit barn en plads i en af de daginstitutioner, barnet er skrevet op til. Får dit barn ikke en af de ønskede pladser, kan barnet fortsat stå på venteliste til de ønskede pladser.
  Hvis der er flere børn på ventelisten til en bestemt daginstitution, end der er ledige pladser, tilbyder vi pladserne til de ældste børn.

  Vi tilbyder dit barn en plads i daginstitution den 1. eller 16. i måneden.

  Optagelse i dagpleje, vuggestue og børnehave

  Børn på ventelisten optages i dagtilbud, når forældrene har behov for pasningstilbud. Dagpleje- og vuggestuebørn overflyttes til børnehave den 1. i den måned hvor de fylder 2 år og 9 måneder.

  Du kan melde dit barn ud af barnets daginstitution i en periode og få en garanti for, at barnet kan få en plads i den samme institution igen.

  Ikast-Brande Kommune kan give garantiplads i minimum 2 måneder og maksimalt 1 år. Du kan søge om forlængelse, dog kun så længe, at barnets alder svarer til den pågældende type institution.

  Vi giver ikke garantiplads til ansøgninger, der kun vedrører 2 af månederne juni, juli og august.

  Lederen af barnets daginstitution skal have ansøgningen om garantiplads med en måneds varsel inden den 15. eller den sidste i en måned.

  Hvis der sker ændringer i den periode, hvor der er søgt garantiplads, kan genindmeldelse ske med 14 dages varsel ved henvendelse til daginstitutionen, med optagelse til den 1. eller 16. i måneden.

  Vær opmærksom på, at vi ikke giver garantiplads til børn, der er indmeldt i dagplejen.

  Du kan vælge at få dit barn passet i en anden kommune end hvor du bor. Flytter du til Ikast-Brande Kommune, kan du vælge at beholde pladsen til dit barn i den kommune, du er flyttet fra.

  Hvis du vil beholde en plads i Ikast-Brande Kommune efter fraflytning

  Du skal kontakte Pladsanvisningen i din nye bopælskommune for at høre nærmere om opskrivning, tilskud mm.

  Hvis du er tilflytter til Ikast-Brande Kommune, og vil beholde en plads i fraflytningskommunen

  Vi betaler i første omgang den fulde udgift til pladsen hos fraflytningskommunen. Derefter opkræver vi dig forskellen mellem den anden kommunes udgift, og vores udgift til en tilsvarende plads. Det betyder, at din betaling for en plads i en anden kommune kan blive højere end din betaling for en plads her i kommunen.

  Deltidsplads i forbindelse med orlov

  Du kan læse om deltidsplads i en anden kommune - her på denne side

  Hvis du har spørgsmål vedrørende pasning i en anden kommune, kan du henvende dig til Pladsanvisningen.

  Ikast-Brande Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at vi tilbyder en plads i dagtilbud til alle børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

  Pasningsgarantien dækker en plads i kommunen, men ikke en plads i en bestemt institution.

  Vi tilstræber, at alle børn får den plads, forældrene ønsker.