Gå til hovedindhold

Grundlovs-ceremoni

Tildelingen af dansk statsborgerskab er betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni.

Dansk flag
 • Læs op

Indhold

  To gange årligt, henholdsvis i april og oktober, fremsætter Folketinget forslag til en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Lovforslag fremsat i april vedtages som udgangspunkt i juni måned og lovforslag fremsat i oktober vedtages som udgangspunkt i december måned. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her.

  Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne.

  Næste Grundlovsceremoni afholdes

  (der er endnu ikke fastlagt en dato for næste ceremoni - 2. halvår 2022)

  Bemærk:
  Alle godkendte ansøgere skal tilmelde sig, se mere nedenfor.

  Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast og varer ca. 30 - 45 minutter.

  Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her. 

  • Medbringe gyldig legitimation
   Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt ikke-udfyldt "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark", som er tilsendt i e-boks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, til alle gyldige ansøgere.

   Fotolegitimation skal være en af følgende:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  • Tilmelde dig
   Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Ikast-Brande Kommune/Øvrige henvendelser.  Du skal oplyse:
   • dit navn
   • CPR nummer 
   • mail
   • telefonnummer


  Tilmeldingsfristen er den 24. februar og kan ikke fraviges.

  • Alle tilmeldte ansøgere modtager besked i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt, når tilmeldingsfristen er udløbet.

  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune.

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Du skal give håndtryk til borgmesteren ved ceremonien jf. Bekendtgørelse om afholdelse af grundlovsceremoni § 8:

  § 8. Når ansøgeren har underskrevet en erklæring som nævnt i § 5 og § 7, stk. 1, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal borgmesteren eller rådmanden udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske, håndflade mod håndflade, for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

  Efter ceremonien får du udleveret dit statsborgerbevis.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk