Gå til hovedindhold

Grundlovsceremoni

Tildelingen af dansk statsborgerskab er betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni.

Indhold

  To gange årligt, henholdsvis i april og oktober, fremsætter Folketinget forslag til en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Lovforslag fremsat i april vedtages som udgangspunkt i juni måned og lovforslag fremsat i oktober vedtages som udgangspunkt i december måned. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her

  Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne. 

  Næste Grundlovsceremoni afholdes tirsdag den 13. september 2022 kl. 9.00

  Bemærk:
  Alle godkendte ansøgere skal tilmelde sig senest den 13. august, se mere nedenfor.

  Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast og varer ca. 30 - 45 minutter. 

  Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her

  • Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Ikast-Brande Kommune/Øvrige henvendelser. Du skal oplyse:
   • dit navn
   • CPR nummer 
   • mail
   • telefonnummer

   Tilmeldingsfristen er den 13. august.

  • Alle tilmeldte ansøgere modtager besked i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt, når tilmeldingsfristen er udløbet.
  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune.

  Medbring gyldig legitimation
  Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto.

  Fotolegitimation skal være en af følgende:

   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
  • Meget vigtigt: deltagelse i en ceremoni forudsætter, at du rettidigt har indsendt en tro og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til ministeriet. Hvis du ikke har gjort dette, kan du risikere, at du ikke kan få lov at deltage i ceremonien.

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 

  Du skal give håndtryk til borgmesteren ved ceremonien jf. Bekendtgørelse om afholdelse af grundlovsceremoni § 8:

  § 8. Når ansøgeren har underskrevet en erklæring som nævnt i § 5 og § 7, stk. 1, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal borgmesteren eller rådmanden udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske, håndflade mod håndflade, for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

  Efter ceremonien får du udleveret dit statsborgerbevis.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk