Gå til hovedindhold

Fleksløntilskud til selvstændige

Her kan du læse om fleksløntilskud til selvstændige.

Udbetalinger til forsørgelse
  • Læs op

Indhold

    Du modtager et tilskud, som er modregnet 30% af din virksomheds gennemsnitlige overskud.

    Overskuddet beregnes ud fra de 2 bedste af de seneste 3 års regnskaber. Tilskuddet beregnes årligt og udbetales månedligt med 1/12 hver måned.

    Du skal hvert år, senest den 1. november, indsende skema med de seneste regnskabsoplysninger fra det foregående indkomstår. F.eks. 1. november 2017 indsendes regnsskabstal fra indkomståret 2016.

    Der er forskellige skemaer, afhængig af hvilken virksomhed du har. Du skal altid bruge skemaerne fra vores hjemmeside, som vi opdaterer med eventuelle lovændringer.