Skip to main content

Frivillighed i Ikast-Brande Kommune

Her finder du information, regler og retningslinjer samt kommunens værdisæt omkring samarbejdet med frivillighed og foreningsliv.

Indhold

  Værdisæt for samarbejdet med frivillige

  Siden er under udarbejdelse

  Forsikring

  Frivillige der yder en frivillig indsats på/hos eller i samarbejde med en institution i Ikast-Brande Kommune er forsikret på samme vilkår som kommunens ansatte. Kommer den frivillige til at lave skade på en ting, en anden person eller sig selv er den frivillige forsikret på kommunens ansvarsforsikring på lige fod med medarbejderne i kommunen. Skulle der opstå et behov for at anmelde en eventuel skade skal den nærmeste kommunale leder underskrive, at den frivillige i skadesøjeblikket ydede en frivillig indsats i tilknytning til institutionen da skaden indtraf.

  Kan den kommunale leder ikke underskrive, at skaden indtraf under en aktivitet, der har tilknytning til den frivillige indsats på/hos eller i samarbejde med institutionen, har kommunen ikke hjemmel til at dække skaden. Er du medlem af en forening vil du som ofte være dækket gennem foreninger. Vi anbefaler derfor at du undersøger, om foreningen har tegnet en forsikring for sine medlemmer, og om du er dækket af denne.

  Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Ikast-Brande Kommunes forsikringskonsulent Erik Hausted, erhau@ikast-brande.dk

  Du kan læse mere om forsikring af frivillige i pjecen her

  Persondata, GDPR og tavshedspligt

  Som frivillig skal du forholde dig til de regler der er i databeskyttelsesforordningen. Yder du en frivillig indsats på/hos eller i samarbejde med en kommunal institution er det vigtigt, at du er opmærksom på omgangen med persondata og personfølsomme oplysninger. Du kan læse mere om regler for persondata på dette link: https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0

  Tavshedspligt
  Du er som frivillig altid omfattet af straffelovens generelle bestemmelser om tavshedspligt, som betyder, at du som frivillig ikke må videregive private billeder og personlige oplysninger om andres private forhold.

  Den generelle tavshedspligt gælder alle privatpersoner.

  Husk at tavshedspligten ikke ophører, selvom dit frivillige engagement ophører.

  Børneattest

  Arbejder jeres forening med børn under 15 år er det lovpligtigt at indhente børneattester på frivillige og/eller ansatte.

  En børneattest indeholder bl.a. oplysninger om overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Loven om indhentelse af børneattester har dermed til formål at sikre, at personer, som tidligere er dømt for forbrydelser mod børn, ikke uden en forenings forudgående kendskab, kan få en ledende rolle i foreningen.

  Du kan læse mere om reglerne vedrørende børneattester her

  CVR, NemID og foreningskonto

  Siden er under opbygning

  Mødereferater fra frivillighed og foreningsliv