Gå til hovedindhold

Hvad er en plejebolig?

Beskrivelse af samt kriterier for, at blive godkendt til en plejebolig.

Blomster
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommunes definition af en plejebolig:

  Sammenbyggede almene ældreboliger med tilknyttede fællesarealer, hvor der er personale i bebyggelsen døgnet rundt. Boligerne og fællesarealerne varierer i størrelse og indretning.

  For plejeboligerne gælder det desuden, at:

  • Der er døgnforplejning
  • Det er muligt at købe ydelser som forplejning og tøjvask
  • Der er mulighed for at deltage i aktiviteter/socialt samvær
  • Den enkelte borger tilbydes hjælp til praktisk hjælp og personlig pleje, efter en konkret og individuel vurdering i henhold til kommunens kvalitetsstandarder

  De almindelige plejeboliger er beliggende følgende steder:

  • Bøgildlund, Ikast (har afløst Frisenborgparken, Ikast)
  • Rolighedsparken, Ikast
  • Kærmindeparken, Bording
  • Engparken, Brande
  • Solbakken, Ejstrupholm
  • Østervang, Klovborg

  Derudover har man også mulighed for at ønske at bo på friplejehjemmet Grønneparken, som er beliggende i Ikast.

  Ikast-Brande Kommune råder desuden over plejeboliger til borgere med behov for særlig indsats i forhold til demens.

  Disse boliger er beliggende i:

  • Bording, Kærmindeparken
  • Klovborg, Østervang

  Kriterier for at blive godkendt til en plejebolig:

  Når der skal vurderes, om en ansøger kan blive godkendt til en plejebolig, er der nogle kriterier som skal opfyldes.
  Der lægges blandt andet vægt på, at:

  • Ansøgeren er på grund af den fysiske eller psykiske tilstand sammenholdt med den sociale situation, ude af stand til eller har meget vanskeligt ved at klare sig i egen bolig.
  • Ansøgerens fysiske funktionsevne er nedsat i væsentlig grad, og der er behov for hjælp til personlige og praktiske gøremål hen over hele døgnet.
  • Ansøgerens psykiske funktionsevne er nedsat i væsentlig grad, og der er behov for guidning eller hjælp til at strukturere personlige og praktiske gøremål hen over hele døgnet.
  • Ansøgeren har behov for tilstedeværelse af plejepersonale i bebyggelsen ift. guiding/tilsyn/observation.
  • Ansøgeren har et omfattende behov for hjælp til f.eks. pleje, forflytninger, måltider.
  • Ansøgeren ikke kan tilbydes relevant pleje og praktisk hjælp i eget hjem, selvom der sættes ind med hjælpeforanstaltninger som f.eks. hjælpemidler, nødkald, hjemmepleje, sygepleje og daghjem.

  For borgere med behov for særlig indsats i forhold til demens gælder endvidere:

  Ansøgere, der har demensdiagnose, som opfylder ovenstående kriterier, og har meget vanskelig ved at fungere i et almindeligt plejeboligmiljø.

  • Ansøgeren har svært ved samvær med andre.
  • Ansøgeren kan være motorisk urolig og kan være til fare for sig selv i og uden for hjemmet.
  • Ansøgeren kan have svært ved at samarbejde.
  • Ansøgeren har uforudsigelig adfærd.

  Ved ansøgning fra ægtepar:

  I de tilfælde, hvor ansøger til en plejebolig ønsker at bo sammen med sin raske ægtefælle, er det muligt at ønske en ”ægteparbolig”. ”Ægteparboligen” tildeles hvis denne er ledig, og ansøger samtidig opfylder kriterier for en plejebolig.

  Der er et begrænset antal af ”ægteparboliger” i Ikast-Brande Kommune.

  I det tilfælde, at ægteparret ønsker at bo i to separate plejeboliger skal begge opfylde kriterierne til en plejebolig.

  Plejeboliggarantien:

  Borgere, som ønsker at stå på venteliste til samtlige plejeboliger i Ikast-Brande Kommune, er omfattet af plejeboliggarantien, og skal derfor have tilbudt en bolig inden for 2 måneder.