Gå til hovedindhold

Midlertidige ophold

Midlertidige pladser er til borgere som venter på en plejebolig eller ældrebolig

Blomster
  • Læs op

Indhold

    Borgere, der venter på en plejebolig eller en ældrebolig i en midlertidig plads (aflastningsplads), kan i ventetiden flyttes til en venteplads på et andet plejecenter eller udskrives til egen bolig.
    Dette for at midlertidige pladser, hvor der er træningsmulighed, kan prioriteres til borgere med behov for træning.