Gå til hovedindhold

Værgemål

Hvis man ikke kan tage vare på sine personlige og økonomiske forhold, kan man komme under værgemål

Behandling af sag
 • Læs op

Indhold

  Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan iværksætte værgemål for personer, der har behov for det. Den pågældende person får en værge, der kan træffe de nødvendige beslutninger på vedkommendes vegne. Familieretshuset fører i de fleste tilfælde tilsyn med værgen.

  Hvad betyder værgemål?

  Når der etableres værgemål for en person, betyder det, at personen får en værge, som handler på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet.

  Ved langt de fleste værgemål er personen stadigvæk myndig og kan derfor også selv handle. Personen har også stadigvæk stemmeret.

  Men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller mod, at den pågældende indgår uheldige aftaler, for eksempel køber alt for dyre ting, som han eller hun slet ikke har brug for.

  I disse situationer kan personen helt eller delvist få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne. Det betyder, at personen ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler, eller ikke vedrørende alle forhold kan indgå gyldige økonomiske aftaler.

  Hvis personen helt er frataget den retlige handleevne, har det den virkning, at den pågældende er umyndig.

  Når man bliver umyndig, mister man sin ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

  Læs meget mere omkring værgemål på Familieretshusets hjemmeside.