Gå til hovedindhold

Handicapbil

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil.

Biler på en trafikeret vej
 • Læs op

Indhold

  Du kan søge om støtte til bil i form af lån og tilskud efter servicelovens § 114, hvis du har en varig nedsat funktionsevne.

  Du kan få bevilget støtte til køb af bil på trivsels-, erhvervs- eller uddannelsesmæssigt grundlag.

  Den nedsatte funktionsevne skal i væsentlig grad forringe gangfunktionen eller i væsentlig grad vanskeliggøre muligheden for at opnå og fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.

  Der skal være tale om et dagligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden vis.

  Når der er bevilget særlig indretning i henhold til Bilbekendtgørelsen § 13, kan der ansøges om hjælp til reparationer af denne særlige indretning efter behov, når det ikke vedrører følger af almindeligt brug, f.eks rengøring og vedligeholdelse. Der skal rettes henvendelse til Ikast-Brande Kommune, inden reparationen foretages.

  Kontaktoplysninger og ansøgningsblanket findes øverst i højre side.