Gå til hovedindhold

Tildeling af sygepleje

Sygepleje er et tilbud til alle borgere med behov for sygepleje i Ikast-Brande Kommune, dvs. såvel bosiddende som besøgende.


På denne side finder du også serviceniveaubeskrivelsen for sygeplejen.

Hjemmehjælp
 • Læs op

Indhold

  • Der henvises til sygepleje fra sygehuslæge, praktiserende læge, speciallæge og vagtlæge.
  • Tildeling af sygeplejeindsatser sker i sygeplejekoordinationen.
  • Tildeling af sygeplejeindsatser sker på baggrund af en sygeplejefaglig og individuel vurdering af behovet.

  Sygeplejersken visiterer hjælpen til døende borgere i samarbejde med visitator (efter servicelovens § 83).

  Borgere, pårørende, hjemmeplejen og øvrige samarbejdspartnere kan henvende sig direkte til sygeplejen ved ønske om hjælp. Borgeren skal give samtykke til, at der indhentes relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.

  Levering af indsatsen

  • Sygepleje ydes i kommunal sygeplejeklinik eller i borgerens eget hjem ud fra en sygeplejefaglig vurdering. Sygeplejen er vederlagsfri for alle borgere, der opholder sig i kommunen.
  • Ud fra en sygeplejefaglig vurdering tages stilling til, om sygeplejen ydes i borgerens eget hjem eller på en sygeplejeklinik. Det kan være, at der i en periode er brug for sygepleje i borgerens eget hjem, men på sigt kan sygeplejen flyttes til en sygeplejeklinik.
   I sygeplejeklinikkerne er der professionelle omgivelser med optimal belysning, hvilket bidrager til at sygeplejersken nemmere kan yde den rette behandling af f.eks. et sår. Samtidig benyttes moderne eleverbart behandlingsleje, som giver god komfort for både borger og sygeplejerske.
   Eksempler på sygepleje i sygeplejeklinikken: Skift af forbindinger, medicindosering, IV-behandling og samtaler.
  • Borgerens hjem skal kunne godkendes som en sund og sikker arbejdsplads for kommunens medarbejdere. Kravene vil fremgå af den arbejdspladsvurdering, som kommunen er forpligtet til at udføre ved opstart af sygepleje eller ved ændringer i sygeplejeindsatserne.
  • Borgeren skal selv købe hudplejemidler, doseringsæsker og i enkelte tilfælde støttebind.

  Se Serviceniveaubeskrivelse for sygeplejen under dokumenter nederst på siden her.

  Lovgrundlag:
  Sundhedsloven § 138.
  Derudover tager sygeplejeindsatserne afsæt i Sundhedsstyrelsens 12 sygeplejefaglige problemområder og KL's indsatsområder, og er beskrevet i Ikast-Brande Kommunes indsatskatalog med kriterier for tildeling og faglige beskrivelser.

  Klageadgang:
  Der kan klages over den udførte sygepleje til

  Patientombuddet
  Finsensvej 15
  2000 Frederiksberg