Gå til hovedindhold

Efter midlertidig sygdom

Har du, i forbindelse med sygdom hvor du ikke har været indlagt på sygehuset, fået problemer med at klare din hverdag, kan vi tilbyde dig at genoptræne den fysiske funktionsnedsættelse. Kontakt kommunens visitatorer hvis du vil visiteres til genoptræning efter midlertidig sygdom.

Person løber op af en trappe

Indhold

  Du kan blive visiteret til genoptræning efter midlertidig sygdom, hvis du er over 18 år og har haft et pludseligt funktionsfald efter f.eks. influenza, fald, sammenfald i ryg, blodprop, lungebetændelse, attack af dissemineret sclerose.

  Hvis du kan selvtræne eller du kan få dit træningsbehov tilgodeset via aftenskoler, gymnastikforeninger, træningscentre eller andre supplerende tilbud, er du ikke berettiget til visiteret træning.

  Du kan kontakte kommunens visitatorer for at høre nærmere, om du er berettiget til at blive visiteret. Hvis du bliver visiteret til træning, sender visitatorerne henvisningen videre til Genoptræningsenheden. Du bliver kontaktet af Genoptræningsenheden senest 10 hverdage efter at vi har modtaget henvendelsen.

  Genoptræningen kan indeholde følgende:

  • Træning af personlige færdigheder, f.eks. hygiejne, påklædning, færden i og udenfor hjemmet.
  • Træning i selv helt eller delvist at kunne klare hjemlige gøremål, f.eks. madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, havearbejde, individuel interesser/hobby.
  • Træning i specifikke fysiske funktioner f.eks. styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination, kondition og balance.
  • Træning i anvendelse af kompenserende foranstaltninger. f.eks. hjælpemidler.
  • Råd og vejledning som understøtter træningsindsatsen.