Gå til hovedindhold

Kørsel

Når du skal til genoptræning er der faste regler for, hvornår du har ret til at blive kørt, hvornår du kan få udbetalt kørselsgodtgørelse og hvornår du selv må betale for kørsel. Læs nærmere om reglerne for dette.

Køretur i en bil

Indhold

  Retningslinjer vedr. kørsel til genoptræning
  Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel.

  Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordringsgodtgørelse til bil.
  Den trænende terapeut foretager vurderingen.
  Der kan kun ydes befordring/godtgørelse til det nærmeste træningssted.
  Såfremt der kun er mulighed for træning på et bestemt træningssted, ydes der befordring/godtgørelse dertil.

  Borgeren kan ikke bevilges taxa på grund af manglende offentlige transportmidler, men der kan ydes befordringsgodtgørelse til bil ud fra de gældende regler.

  Befordring til pensionister:
  Såfremt offentlig transport er forsvarlig, kan udgifter til billigste transportmiddel refunderes, såfremt prisen tur/retur overstiger 44 kr.

  Befordring til ikke-pensionister:
  Såfremt offentlig transport er forsvarlig, kan udgifter til billigste transportmiddel refunderes, såfremt der er mere end 50 km til træningsstedet, og prisen tur/retur overstiger 104 kr.

  Hvis du vælger et genoptræningssted i en anden kommune, er din bopælskommune alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville være berettiget til, hvis du havde valgt det genoptræningssted, som din kommune ville henvise dig til.

  Ansøgningsskema vedr. befordringsgodtgørelse: Fås ved henvendelse til trænende terapeut eller ved henvendelse til Genoptræning på tlf. 9960 4460 (hverdage mellem 8 og 12)

  Klageadgang:

  Klager over sundhedsfaglige vurderinger og afgørelser, der træffes i forbindelse med dit genoptræningsbehov skal sendes til:

  Genoptræning Ikast-Brande Kommune
  Frisenborgparken 26
  7430 Ikast

  Eller send e-mail via Digital Post her 

  Sagen bliver revurderet i kommunen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen inden 4 uger videre til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

  Klager over serviceniveau eller befordring skal sendes til din bopælskommune:

  Genoptræning Ikast-Brande Kommune
  Frisenborgparken 26
  7430 Ikast

  Eller send e-mail via Digital Post her 

  Oplysninger om alternative muligheder for transport:

  Er du ikke berettiget til at få kørslen bevilget til genoptræning efter ovenstående retningslinjer, har du mulighed for selv at bestille kørsel til og fra træningssted via nedenstående befordringsselskaber.

  • FLEXTUR: Tlf. 87 40 83 00.

  • IKAST BY-BUS: Tlf. 30 92 02 30.

  • HANDICAPKØRSEL Tlf. 99 60 31 47.

  • MIDTTUR: Tlf. 87 40 83 95.

  Se i øvrigt Midttrafiks hjemmeside, hvor du også finder prisberegneren, som kan udregne prisen på din flekstur.

  Ansøgningsskema til handicapkørsel fås ved henvendelse til visitations- og myndighedsafdelingen.