Gå til hovedindhold

Vedligeholdelsestræning

Hvis du oplever problemer med at klare din hverdag og dine vante aktiviteter, kan du få hjælp til:

Løbetur
 • Læs op

Indhold

  - at vedligeholde dine fysiske og eller psykiske færdigheder.
  - at forebygge funktions tab.
  - at fastholde eller forbedre det hidtidige funktionsniveau.

  Målgruppe: Personer over 18 år bosat i Ikast-Brande kommune, som på grund af nedsat fysisk eller nedsat kognitiv funktionsevne har behov for træning.

  Flere af følgende kriterier skal være til stede:

  Nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne som bevirker, at du ikke selv er i stand til at fastholde det hidtidige funktionsniveau, eksempelvis ved at selvtræne.

  Der er problemer med at klarer dagligdagens gøremål eks;

  • Problemer med at klarer personlig pleje.
  • Nedsat evne til at klare ting i hjemmet, som du tidligere har kunnet klare.
  • Øget faldrisiko.
  • Nedsat evne til at færdes udendørs og hermed øget isolation.

  Borgere, som kan selvtræne eller som kan få træningsbehovet tilgodeset via aftenskole, gymnastik foreninger, træningscentre eller andre supplerende tilbud, er ikke berettiget.

  For at få tilbudt vedligeholdende træning skal du, eller en af dine pårørende, kontakte én af kommunens visitatorer, som vil vurdere, om du er berettiget til vedligeholdende træning.