Gå til hovedindhold

Beredskab

Her får du informationer om, hvad du som borger kan gøre, hvis du får brug for akut hjælp eller du opdager skader på kommunens veje og bygninger.

Palsgård Skov
 • Læs op

Indhold

  Brand og Redning MidtVest tager sig af brand og redningsopgaver i kommunen.

  Redningsberedskabets primære opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer.

  Har du Akut brug for hjælp til:

  ambulance, brand, politi eller miljøuheld: - Tast 1-1-2 herunder også akutte forureninger og oversvømmelser hvor mennesker eller dyr er i fare.

  Herudover forebygger Brand & Redning MidtVest bl.a. brand og ulykker, foretager brandsyn og godkender midlertidige overnatninger samt en række andre funktioner, se mere på deres hjemmeside.

  Kontakt
  Brand & Redning MidtVest

  H P Hansens Vej 112
  7400 Herning
  Telefon 96 28 11 12
  mail: post@brmv.dk

  Link www.brmv.dk

  Døde dyr på veje og stier skal du ringe til Falck 70102030

  Skader på kommunens bygninger og veje: 

  Har du opdaget skader på kommunens bygninger og veje herunder:

  • væltede træer og trafikfarlige genstande på kommunale veje
  • Skader på kommunens bygninger
  • Pludselig opståede huller i veje eller ituslåede kloakdæksler
  • Oversvømmelse på kommunale veje og kommunale bygninger
  • Vand, indbrud, hærværk, nedfaldne eller sammenstyrtede genstande på kommunale ejendomme

  kan du kontakte kommunens omstilling på hovednummeret du ser i bunden af denne side.

  Udenfor administrationens åbningstid 

  kan du ringe til vagttelefonen på 87 40 69 25. Vagttelefonen bemandes af medarbejdere fra Falck.


  Vagttelefonen er ikke en nødtelefon.

  Hvis der er behov for akut hjælp ved ulykke, pludselig og alvorlig sygdom, brand, forurening og hjælp fra politiet - tast 1-1-2.

  I forbindelse med forhøjet vandstand i åer og vandløb er der etableret mulighed for afhentning af sandsække

  Sandsækkene, som man selv skal fylde, kan afhentes på genbrugspladserne. Vær opmærksom på genbrugspladsernes åbningstider.