Gå til hovedindhold

Jordforurening

Informationer og regler om jordforurening, håndtering af overskudsjord og anvendelse af forurenede arealer

Kornmark med græssti i midten
 • Læs op

Indhold

  Skal du bygge eller flytte jord fra en grund, som er forurenet eller lettere forurenet, skal du melde flytning af jord til kommunen.

  Der er vigtigt, at forurenet jord ikke spredes. 

  Der kan være mange grunde til at en ejendom er forurenet. I kortet kan du se om din grund er registret.

  Hvis den er, kan du se de forskellige former for jordforurening, der kan være registreret på din grund.

  De fleste områder i byzone betragtes som lettere forurenet, da der i en længere periode har været diffus forurening fra blandt trafik m.m. Hvis der er kendskab til, at jorden ikke er påvirket af aktiviteter, kan disse områder udtages fra områdeklassificeringen. Dette gøres blandt andet, når tidligere landbrugsjord udlægges til boligområde.

  Derudover kan områder i landzone blive områdeklassificeret, hvis der er viden, som sandsynliggør, at der er lettere forurenet i et større område.

  Det er Region Midtjylland, der forvalter indsatsen over for jordforurening i Ikast-Brande Kommune. Kortlægningen sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).

  Kortlægningen kan ske på matrikel- eller ejendomsniveau, eller på et afgrænset område. I forbindelse med kortlægningen skal Regionen sende et kortlægningsbrev med kopi til kommunen til ejer af ejendommen.

  Et areal kan kortlægges på vidensniveau 1 (måske forurenet), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Aktiviteterne kan være eksisterende eller historiske. Eksempler på aktiviteter, der kan føre til V1-kortlægning er autoværksteder, renserier, benzinanlæg mm.

  Det er Region Midtjylland, der forvalter indsatsen over for jordforurening i Ikast-Brande Kommune. Kortlægningen sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2).

  Kortlægningen kan ske på matrikel- eller ejendomsniveau, eller på et afgrænset område. I forbindelse med kortlægningen skal Regionen sende et kortlægningsbrev med kopi til kommunen til ejer af ejendommen.

  Ved V2-kortlægning er der konstateret jordforurening ved jordprøver, poreluft-analyser eller lignende. Derfor er kortlægningerne af V2-arealer ofte også mere afgrænsede sammenlignet med V1-kortlægninger.

  Det er ligeledes Region Midtjylland, der vurderer, hvilke kortlægninger der kan omfattes af den offentlige indsats med hensyn til oprydning af forureningen.

  Hvis jord skal flyttes, skal det anmeldes til kommunen, hvis det falder ind under en af følgende kriterier:

  • Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageranlæg for jord

  Hvis jorden kommer fra et areal, som enten opfylder en eller flere af nedenstående parametre, skal der udtages analyser (i henhold til Jordflytningsbekendtgørelsen):

  Områdeklassificeret med krav om analyser
  V1-kortlagt
  V2-kortlagt
  (Offentlig vej)

  Anmeldelsen skal foretages via Jordweb. Tryk på link for at anmelde jordflytning

  Hvis du ejer en kortlagt eller områdeklassificeret grund, skal du ikke foretage dig noget, medmindre du vil ændre anvendelsen af de pågældende arealer eller vil flytte jord væk fra disse.

  Indsatsen omkring jordforurening administreres af regionerne, og retter sig mod de jordforureninger, hvor der ikke er en forurener til at betale for oprensningen. Regionerne rådgiver om anvendelsen af en forurenet grund og står for en eventuel oprydning af grunden. Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, og derfor kan der gå lang tid, inden regionen når til din ejendom.

  Hvis du ændrer anvendelse eller vil flytte jord væk fra et kortlagt eller områdeklassificeret areal, skal du kontakte kommunen, inden jorden flyttes, eller anvendelsen ændres.
  I forhold til jordflytning kan der læses mere ovenfor, og ved ændret anvendelse skal du kontakte kommunen på virksomhed@ikast-brande.dk eller 99 60 33 70.