Gå til hovedindhold

Spildevand

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug.

Renseanlæg Bassin
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune er myndighed på spildevandsområdet inkl. regnvand for ejendomme i byen og på landet - håndtering og planlagte ændringer.

  Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om spildevandsløsninger, ansøgningsskemaer, spildevandsplanen og en lang række andre forhold.

  Ikast-Brande Kommune er myndighed på spildevandsområdet inkl. regnvand for ejendomme i byen og på landet - håndtering og planlagte ændringer.

  Ikast-Brande Kommune er myndigheden for spildevandsområdet for ejendomme i byen og på landet. 
  Kommunes eksisterende og planlagte håndtering af spildevandet fremgår af Ikast-Brande Kommunens Spildevandsplan 2010 - 2021, som kan ses her:

  Link til Spildevandsplan

  Der er flere forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med separering af spildevandet på din grund.

  Hvad er separatkloakering
  Separat kloakering betyder, at regn- og tagvand adskilles fra husholdningsspildevand. I stedet for en fælles spildevandsledning, er der efter separatkloakeringen en spildevandsledning og en ny regnvandsledning til det væsentligt renere regn- og tagvand.

  Hvorfor separatkloakering
  Når overfladevandet adskilles fra husholdningsspildevandet, kan det i langt højere grad undgås at kloaksystemerne overbelastes under kraftige regnskyl. Dermed formindskes risikoen for overbelastning af kloaknettet, som kan give udledning af urenset spildevand til vandløb.

  Hvad gør spildevandsselskabet
  Ude i vejen, udfører spildevandsselskabet separeringen, etablerer de nødvendige kloakledninger og fører stik hen til de enkelte ejendomme. Ved hver ejendom sætter de en skelbrønd til hhv. regnvand og spildevand.

  Hvad er grundejerens forpligtelser
  Inde på egen grund, er der grundejeren, der skal sørge for separeringen bliver lavet, og tilsluttet de skel brønde, som spildevandsselskabet har sat ved grunden. Det er ejeren af ejendommen, der selv skal betale for separatkloakering på egen grund.

  Ledninger for regn- og tagvand skal frakobles boligens spildevandsledninger, og dette arbejde skal foretages af en autoriseret kloakmester.

  Link Autorisationsregister over kloakmester

  Når kloakmesteren har færdiggjort sit arbejde, skal han indsende en færdigmelding og en kloaktegning over det udførte arbejde til Ikast-Brande Kommune.

  Skal din grund separatkloakeres  
  Hvis det på nuværende tidspunkt er planlagt, at grunden skal separatkloakeres, vil det fremgå af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021. 
  Tjek det på kortet, som du kan se her.

  Information til grundejer ved igangsættelse
  Når et projekt med separering af kloakken i et område igangsættes, vil alle grundejere blive orienteret forinden. Kommunen bestræber sig på, at dette sker senest 1-2 år inde der vil være deadline for at separeringen på egen grund skal være udført.

  Ved ekstreme skybrud har spildevandsselskabet (eller kommunen/staten) ikke noget ansvar for at kunne modtage spildevand og regnvand fra overfladen. Hvis du vil undgå, at dit hjem bliver oversvømmet, må du derfor selv tage affære, så du ikke får regn- og kloakvand ind i dit hjem - gælder både kælder- og i stueplanet.

  På offentlige arealer er det derimod kommunen, der har ansvaret. Det betyder, at hvis dit hjem bliver oversvømmet af regn- og spildevand fra for eksempel en offentlig vej, så er det kommunens ansvar.

  Regnbetingede udløb
  Reglerne for direkte udledning af regnvand til recipient fremgår af kommunes retningslinier:

  Link Retningslinjer for foranstaltninger på regnbetingede udløb.

  Ansøgning om udledningstilladelse sendes til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

  Tjek kloakering på din adresse 
  Hvis du vil vide hvilken kloakering, der er i forbindelse med din ejendom, og om der er planer om at ændre kloakering f.eks. separatkloakeringen, kan du finde oplysningerne på det kort du kan se her.

  Spørgsmål til kloak i byerne - problemer, tilslutning, renovering mv.
  Driften, udbygning og vedligehold af kloaksystemet i byerne samt renseanlæggene varetages af Ikast-Brande Spildevand A/S, som er et privat selskab (kloak inde på egen grund er grundejerens eget ansvar).

  Har du spørgsmål vedr. tilslutning til kloak, planer for renovering/separering, problemer med kloak i offentlig vej o lign. kan du kontakte spildevandsselskabet på telefon 96603500 eller på mail info@ibspild.dk 
  Du kan se takster og andre oplysninger på www.ikast-brandespildevand.dk

  Tømning af bundfældningstanke i Ikast-Brande Kommune administreres af Kommunes spildevandsselskab, Ikast-Brande Spildevand A/S.

  Reglerne for tømning står i Ikast-Brande Kommunes tømningsregulativ

  Link til  Retningslinjer for foranstaltninger på regnbetingede udløb

  Ved ekstreme skybrud har spildevandsselskabet (eller kommunen/staten) ikke noget ansvar for at kunne modtage spildevand og regnvand fra overfladen. Hvis du vil undgå, at dit hjem bliver oversvømmet, må du derfor selv tage affære, så du ikke får regn- og kloakvand ind i dit hjem - gælder både kælder- og i stueplanet.

  På offentlige arealer er det derimod kommunen, der har ansvaret. Det betyder, at hvis dit hjem bliver oversvømmet af regn- og spildevand fra for eksempel en offentlig vej, så er det kommunens ansvar.

  Reglerne for direkte udledning af regnvand til recipient fremgår af kommunes retningslinier:

  Link Retningslinjer for foranstaltninger på regnbetingede udløb.

  Ansøgning om udledningstilladelse sendes til
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk