Gå til hovedindhold

Offentlig vej / privat fællesvej

Se hvilke pligter du har som grundejer, når din grund grænser op til en offentlig vej eller privat fællesvej.

Hæk langs vej
 • Læs op

Indhold

  På denne side kan du se om en vej er en offentlig vej eller en privat fællesvej i byområde. Du kan finde de love der gælder for disse veje, og hvordan definitionen er for en offentlig vej eller en privat fællesvej.

  Samt hvor de forskellige regelsæt (byregler og landregler) i Lov om private fællesveje gælder.

  Der er også mulighed for at se kommunens vejfortegnelse over alle kommunens registrerede veje, gældende for dette år. Se PDf fil nederst på siden.

  Offentlig vej er en vej, gade, bro eller plads, der er åben for almindelig færdsel, og som staten eller en kommune administrerer efter lov om offentlige veje

  Privat fællesvej er en vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Kommunen er vejmyndighed for de private fællesveje, der administreres efter lov om private fællesveje. På landet findes mange privat fællesveje, der ikke er registreret

  Søg på adressen i kortet og se om der er tale om en offentlig vej eller privat fællesvej. 

  Byregler finder anvendelse i områder, der er byzone i henhold til lov om planlægning.

  Landregler finder anvendelse i de områder, der ikke er omfattet af byreglerne.

  Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at byreglerne også finder anvendelse i kommunens sommerhusområder og byerne Isenvad, Hampen, Pårup, Uhre, Gludsted, Blåhøj og Gl. Blåhøj.

  Beslutningen herom er truffet i henhold til privatvejslovens § 3.

  Søg på en adresse i kortet og se om det er byreglerne eller landreglerne, der er gældende.