Gå til hovedindhold

Virksomheder

Hvis du driver virksomhed, kan der være en række miljøregler, som du skal være opmærksom på.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du skal bygge nyt eller foretage ændringer i produktionen, skal du som udgangspunkt søge om miljøgodkendelse, hvis din virksomhed er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af dette, er du velkommen til at kontakte Ikast-Brande Kommune på virksomhed@ikast-brande.dk eller tlf: 99 60 33 40.

  Du skal ansøge via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til virksomheder, der skal søge om miljøgodkendelse - både ved nyetableringer og ved ændringer. Link til vejledninger

  Som kommune skal vi efter nærmere regler føre miljøtilsyn med virksomheder. På miljøtilsynene gennemgås virksomhedernes påvirkninger af det ydre miljø, herunder eksempelvis i form af spildevand, støj, støv, lugtemission m.m.
  Miljøstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside, der fortæller om miljøtilsyn - herunder også om, hvordan der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn m.v..
  Link til vejledningen 

  Alle tilsyn offentliggøres i en fælles national portal (DMA). Gå til DMA - Digital MiljøAdministration

  Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling  Takst 2022 Takst 2023 
  Timepris 440,78 451,36
  Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) - 57 % af regningens beløb ekskl. moms.    
  Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)    

  Denne takst blev i bekendtgørelse fastsat til 427,00 kr. pr. time i 2020. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted.

  Hvis du udleder spildevand og overfladevand fra din virksomhed, til det offentlige spildevandsanlæg, kræver det en tilslutningstilladelse hos Ikast-Brande Kommune.

  Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak i Ikast-Brande Kommune 
  Tilslutning af industrispildevand til offentlig kloak, kræver tilladelse efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 28. Afledning af kun almindeligt husspildevand kræver ikke tilslutningstilladelse.

  Definition af industrispildevand 
  Industrispildevand er spildevand fra en virksomheds produktion, som kan indeholde forurenende stoffer.
  Her kan eksempelvis være:

  • processpildevand fra produktionsprocesser og -anlæg
  • spildevand fra rengøring af produktionslokaler og -udstyr
  • fedtholdigt spildevand
  • spildevand med olie
  • særlige udledninger (f.eks. filterskyllevand)

  Hvornår skal du søge om tilslutningstilladelse 
  Du skal søge om tilslutningstilladelse til at lede dit industrispildevand til offentlig kloak, når:

  • Du etablerer ny virksomhed
  • Du udvider eller ændrer produktionen, så produktionen medfører øgede mængder spildevand eller ændringer i spildevandets sammensætning
  • Din virksomhed har processpildevand, men ikke har en tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

  Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er omfattet af dette, er du velkommen til at kontakte os. 

  Sådan ansøger du om tilslutningstilladelse 
  Ansøgning om tilslutningstilladelse skal være skriftlig og sendes til
  Ikast-Brande Kommune,
  Teknik og Miljø,
  teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.

  Du kan benytte dette ansøgningsskema Ansøgning om tilslutningstilladelse.

  Ikast-Brande Kommune har udarbejdet ”Paradigme for tilslutningstilladelse af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg”, som kan anvendes ved ansøgning om tilslutningstilladelse samt ved ansøgning om etablering af fedt- og olieudskilleranlæg.
  Vil du gerne se paradigmet, kan du trykke på linket - link til paradigmet

  Fedtudskiller eller olieudskiller 
  Hvis du skal etablere en fedtudskiller eller en olieudskiller, kan du læse Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for etablering og indretning af fedtudskilleranlæg eller olieudskilleranlæg.

  Du kan benytte disse ansøgningsskemaer ved etablering af fedtudskilleranlæg og olieudskilleranlæg. 

  På baggrund af de indsendte oplysninger udarbejder Ikast-Brande Kommune en tilslutningstilladelse, hvor der - ud fra en konkret vurdering - stilles vilkår for etablering, drift, vedligeholdelse, dokumentation m.m.

  Godkendelsespligtig virksomhed 
  Hvis du ejer en godkendelsespligtig virksomhed efter godkendelsesbekendtgørelsen, skal du ansøge digitalt via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.