Gå til hovedindhold

Særtransport

Omfangsrige særtransporter skal i videst muligt omfang foregå på rutenettet.

Særtransporter
 • Læs op

Indhold

  Ved transporter der medfører overskridelse af bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde, akseltryk og totalvægt skal der foreligge en transporttilladelse til særtransport, der udstedes af politiet. 

  På kortet, som du finder via dette link til kommunens digitale kortløsning, kan du søge oplysninger om:

  • vejtype (statsveje - kommuneveje)
  • rutenumre
  • aktiviteter på vejarealet, som måske afspærrer eller indskrænker kørebanen
  • broer og vandløb
  • særlige transportveje (ruter til høj transport)
  • ruter til modulvogntog

  Vælg til og fra ved at klikke i felterne længst til venstre (Du kan ikke ødelægge noget i kortet). I søgefeltet øverst til højre kan du bl.a. søge efter en bestemt adresse. Vælg ikonet "i" for at få informationer om aktiviteterne på vejarealet. Hold markøren over stregen eller i feltet og klik for oplysninger.

  Politi

  Tunge og/eller omfangsrige transporter kræver politiets godkendelse. 
  Link: Søg om tilladelse - Politi 
  Du skal sende ansøgningen om særtransporttilladelse i tilstrækkelig god tid, inden du ønsker at gennemføre særtransporten

  Vejdirektoratet

  På vejdirektoratets hjemmeside kan du se større gravearbejder på rutenummerede veje som kommunerne har indberettet.

  Link til "Udskrift for særtransporter" - Spærretider/særlige vilkår/ruteinformation for særtransporter.
  Du skal kunne vise politiet denne udskrift, hvis du kører du en særtransport.